Inställningar för översiktssidan: Mina underhåll

När användare ska kopplas in som möjlig mottagare av underhåll, felrapporter eller restnoteringar går du in i menyn och väljer Underhåll och Inställningar. Inställningssidan innehåller flera flikar och det är viktigt att du kopplar in användare i listorna ”Utförs av och ”Utförd av” i varje del av systemet där användaren ska vara valbar som utförare eller avrapportör (utförd av).

Dessa inställningar är nödvändiga för att användaren sedan ska kunna se sina tilldelade uppgifter under fliken ”Att göra” på sidan Mina underhåll.

Uppmärksamma

Notera att listan ”Utförs av” endast hanterar grupper – här kan du med fördel lägga upp en grupp som exempelvis ”Underhållspresonal” eller ”Operatörer”. När du skapat en grupp så fyller du sedan gruppen med de användare som ska ingå i denna grupp, så att de kan se sina tilldelade uppgifter på sidan ”Mina Underhåll”.

utfors av grupper

Under fliken Allmänna kan du bestämma visningsintervallen för bland annat listorna “Att göra: Aktuella underhåll” eller “Mina skapade: Felrapport/Restnotering”. I exemplet nedan visas t.ex. ”Aktuella underhåll” i användarens att göra lista som innevarande månads arbeten + 2 månader framåt i tiden.

mina underhall installningar

Visning av dessa poster ställs bland annat in med listan ”Utförs av”, listan ”Felrapport – Mottagare” och listan ”Inköpare” under fliken Förråd. Alla kopplade personer, som visas med blå text, får sedan upp den aktuella informationen på ”Mina underhåll”.

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?