Koppla in grupper till ett dokument

Notera

Detta är en supportartikel som endast avser version 5. Är du användare av version 6, kontakta vår support

Under dokumentInställningar i menyn till vänster når du grupper. En användare kan kopplas till en eller flera grupper. Då man skapar ett dokument eller ny utgåva – publicerar och slutligen godkänner ett dokument så kan man koppla in vem som berörs av dokumentet. Om man väljer att koppla in grupper till ett dokument så aktiveras läskvittens. Användaren blir uppmanad att läskvittera dokumentet under DokumentMina dokument och fliken Att göra. 

Tips

En annan fördel med att koppla in grupper i ett dokument vid publicering: När dokumentet publiceras eller en ny utgåva (version) publiceras och godkänns så meddelas alla som berörs av dokumentet.

För att skapa en ny grupp välj Ny/Nytt. För att placera en användare till en grupp markera gruppen och markera användaren välj sedan pilen som pekar mot gruppen. För att ändra gruppnamn, markera gruppen och välj ändra.

 

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?