Lägg till och ändra användare

I menyn och ”Personal”  registrerar du alla användare i systemet. Personalmodulen ger er en överblick och ett register över alla användare och du kan även lägga upp externa parter som användare i denna modul. Registret är fullt sökbart och kan skrivas ut.

Personal - Sökresultat
 Personal – Sökresultat

 

Generellt om användare

Användare i systemet har åtkomst till program med de rättigheter som de har blivit tilldelade. Tilldelningen av rättigheter görs genom den profil som de är kopplade till. Se till att det finns en anpassad profil som användaren kan knytas till innan användaren läggs upp under ”Personal”.

Uppmärksamma

För att en ny användare ska kunna läggas upp och kopplas till en specifik profil, måste man se till att det finns tillräckligt många licenser för de program som användaren ska kunna arbeta i. Uppgradering av antal licenser hittar du under menyn Administratör -> Inställningar och Avtal.

Lägg till en ny användare

För att lägga till en ny användare i systemet klickar du på ”Personal” i menyn till vänster och väljer ”Ny person”. Fyll i för- och efternamn, e-post och kontor. Allt annat är frivilligt.

Uppmärksamma

En användare bör vara personlig. Har inte användaren en e-postadress, lägg in administratörens e-postadress tillsvidare. Väljer du att skapa en användare som är en funktion / roll som flera personer delar på kommer du att begränsas då det gäller rättigheter och spårbarhet. Slutar någon på företaget så måste du byta användarnamn och lösenord och då berörs alla som delar på denna användare. Alla dokument har en logg, delar du på en användare kan man inte se vem som öppnat, läst etc då flera personer delar på en användare.

När personen är upplagd under personal växlar du över till fliken Rättigheter. Fyll i önskat användarnamn och lösenord samt vilken profil personen ska vara kopplad till.

Om du vill tidsbegränsa hur länge en användare ska ha åtkomst till systemet kan du ange ett datum i fältet ”Gäller t o m”.
För att fältet ”Gäller t o m.” ska aktiveras går du till menyn ”Administratör / Inställningar” och fliken lösenord & säkerhet.

Tips

Funktionen för att tidsbegränsa användares åtkomst i systemet är lämplig att använda t.ex då man har inhyrd personal eller vikarier på plats i företaget.

 

Personal - Rättigheter
 Personal – Rättigheter

 

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?