Menyvalet: Statistik

Menyvalet Statistik i programmet Ärende, visar en övergripande statistisk sammanställning över samtliga befintliga formulär tillsammans med alla deras ärenden. Här går det att se uppdelningen mellan de fyra status och aktuella ärendes status.

 Menyvalet Statistik

 

Val av intervall
Skjutreglaget uppe till höger används för att ställa in intervallet för samtliga visade ärenden. Dra i den högre eller den vänstra delen för att ändra intervallet.
Visa mer
Klicka på ”Visa mer…” för att se en anpassad visning i form av ett tårtdiagram.
Antal statuslägen
Välj ett formulär i listan ”Antal olika statuslägen per månad” för att se de aktuella statusändringar för samtliga befintliga ärendens status under den valda tid

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?