Mina pågående ärenden

I menyn ”Mina Ärenden” under fliken Mina pågående kan alla användare se vilka ärenden som han/hon registrerat samt vilka ärenden han/hon mottagit och skall åtgärda.

Presentationen av olika formulär och ärenden under fliken Mina pågående är beroende på vilka listor du som administratör valt att aktivera för respektive formulär. Läs mer om aktivering av olika listtyper här. Förutom aktivering av listtyper så behöver du även göra inställningar för listpresentation.

Mina pågående

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?