Förenkla er menyhantering med profilstyrd meny

AM System växer och kommer under 2018 att inleda sin internationella satsning. Vi förenklar vår molntjänst kontinuerligt och nu har vi kommit till menyer, profiler och användare

Uppmärksamma

Denna uppmaning riktar sig till AM systems äldre kunder som fick sina system levererade fram till 2016 och ännu ej bytt till profilstyrd meny. System levererade efter 2016 berörs inte av denna uppmaning.

AM System kommer att utveckla menyhanteringen i systemet. Den funktion som gör att ni kan skapa Egna menyer kommer att Utgå.  Det betyder att ni som inte bytt till profilstyrd meny bör göra detta så snart som möjligt. Vi ber er att se nedanstående video för hur ni växlar över till profilstyrd meny och alternativa arbetssätt.

Idag finns det profiler och menyer. I profilen bestämmer du rättighet, språk, meny och personlig startsida. En eller flera användare kopplas sedan till olika profiler. Egna meny som skapas och ändras verifieras inte med profilen idag. Detta orsakar fel och missförstånd.

I nedanstående filmer så visar vi hur du gör för att växla till profilstyrd meny. Vi har delat upp detta i två filmer en som berör Underhåll och en som berör Ärende och Dokument.  Se filmen och ändra till profilstyrd meny på alla era profiler. Logga in igen så ser du förändringen. Passa på att ta bort profiler som inte har några användare.

De egna menyer som ni skapat är till stor del länkade direkt till sökresultat av dokument, ärenden eller underhåll. Vi är medvetna om att detta är bra och att användaren har detta tillgängligt snabbt direkt i menyn. Parallellt med att vi avvecklar egen meny så kommer det att lanseras funktioner som ersätter behovet att ha dessa i menyn.

Varning

Ni som fortfarande har en egen meny på era profiler Januari 2019 kommer automatiskt att få profilstyrd meny på era profiler.

Byt till profilstyrd menyn Underhåll:

Byt till profilstyrd menyn Ärende och Dokument:

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?