Publik registrering av ärenden

Denna funktion kan du använda för att låta externa parter registrera ett ärende direkt i ert system utan att behöva en inloggning.

Formuläret kan publiceras direkt på er webb, alternativt kan en länk skickas separat med e-post till en mottagare som sedan registrerar sitt ärende. Endast registreringsdelen av ditt skapade formulär visas för den externa parten.

Allt du behöver göra för att möjliggöra publik registrering är att aktivera funktionen i ditt formulär. Öppna ditt formulär och välj fliken Avancerat och Addons och installera funktionen Publik registrering.

När funktionen installeras ser du länken som du kan skicka till mottagaren, med exempelvis e-post.

Tips

Precis som för vanliga behörighetsprofiler så kan du begränsa åtkomst på fält för de som ska registrera ett ärende mot den publika länken.

Tips

Kombinera Publik registrering med funktionen Dela ärende publikt. Om en extern part gjort en publik registrering så kan du sedan välja att skapa en publik länk till ärendet för att den externa parten, som har registrerat ett ärende, enkelt ska kunna läsa och följa vad som händer med ärendet.

Obs!

I dagsläget visas endast det valda standardspråket för den externa användaren. Om ni önskar att visa formuläret på engelska, måste språket eventuellt ändras.

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?