Radera eller ändra användare

Borttagning av användare kan göras vid olika tillfällen. Dessa kan vara:

  • En anställd slutar och användaren ska tas bort
  • En anställd byter avdelning och ska även byta åtkomst till program genom ett profilbyte

 

Om personal slutar på företaget

När en användare slutar på företaget går du in via ”Personal”, söker fram personen, klickar på Ändra och väljer sedan att radera användaren. Den raderade personens namn kommer då att sparas i systemet och fortfarande visas på samtliga poster som användaren varit involverad i. Samtidigt kommer dennes licens att friställas och kan användas till en ny person.

Byter du endast namn på användaren, uppdateras samtliga befintliga poster retroaktivt med det nyinmatade namnet på t.ex skapade dokument, registrerade ärenden och underhåll i systemet. Detta medför att det ser ut som den nyanställde arbetat betydligt längre än den i verkligheten har gjort.

Uppmärksamma

Radera alltid användare som har slutat – byt inte namn på dem, försök inte att inaktivera dem eller endast att ta bort deras inloggning!

Varning

Skulle den anställde återvända till företaget eller om användaren blivit raderad av misstag, kan man inte lägga upp en ny användare för att ”koppla ihop dem”. Den gamla användaren kommer inte att ha någon koppling till den nya. Kontakta istället AM så kan vi hjälpa er att återskapa användaren!

Ändra användare för programmet Dokument

När användare för programmet Dokument ska tas bort, genom att man antingen raderar personuppgifterna eller att man byter profil för dem, kan användaren finnas med i följande delar:

  • Som Skapare av dokument – detta namn går inte att byta ut annat än om man skapar en ny utgåva. Bry er inte om detta, användaren har faktiskt skrivit dokumentet
  • Som Godkännare av dokument genom listan ”Godkänt av” – ta bort användaren från listan Godkänt av. Bry er inte om att namnet står på dokumentet, det går inte att byta ut annat än om man skapar en ny utgåva
  • Under listan ”Revideras av” för dokument – byt helt enkelt till en annan användare

 

Ändra användare för programmet Ärende

När användare för programmet Ärende ska tas bort, genom att man antingen raderar personuppgifterna eller att man byter profil för dem, kan användaren finnas med i följande delar:

  • Varje personlista i varje formulär – ta bort användaren från dessa listor, namnet kommer att sparas i systemet som en hänvisning och visas för historikens skull
  • Grupplistor under formulärets flik ”Inställningar” – ta bort användaren från dessa grupper

 

Ändra användare för programmet Underhåll

När användare för programmet Underhåll ska tas bort, genom att man antingen raderar personuppgifterna eller att man byter profil för dem, kan användaren finnas med i följande delar:

  • Listan ”Utförs av” för Underhållsblanketten, återfinns på inställningssidan för Underhåll – ta bort namnet ur de olika grupperna
  • Listan ”Utförd av” för Underhållsblanketten, återfinns på inställningssidan för Underhåll – inaktivera användaren då programmet inte tillåter en ren radering i dagsläget
  • Samtliga listor vid namn ”Skapat av” är automatiska. Detta betyder att de samlar in namnet på användaren som skapat en post, t.ex. ett Underhåll eller Felrapport. Dessa behöver man inte bry sig om!

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?