Radera hittade poster

Funktionen för att radera hittade poster finner du på sökresultatsidan. Funktionen är enbart tillgänglig för dig som administratör i systemet och innan åtgärden genomförs måste du bekräfta borttagningen i flera steg.

Så här gör du för att radera flera poster samtidigt:

1. Sök fram de ärenden du vill radera. (Gör t.ex. en sökning utifrån ett specifikt datumintervall)

2. Nu visas ett sökresultat med alla ärenden där sökkriteriet uppfylls.

3. I menyraden ovanför sökresultatet visas en ikon med en soptunna. Väljer du att klicka på soptunnan från sökresultatet så visas två dialogrutor i följd, där du i steg ett ombeds att skriva in ditt lösenord.

4. I steg två bekräftar du raderingen ytterligare en gång innan dina ärenden raderas.

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?