Relatera/länka dokument mellan varandra

Notera

Detta är en supportartikel som endast avser version 5. Är du användare av version 6, kontakta vår support

Då du skapar ett dokument kan du relatera det dokument du skapat till ett annat dokument. Klicka på ”relatera dokument” under ditt skapade dokument. Här kan du söka bland alla era publicerade dokument eller söka och relatera från fliken Mina skapade dokument.

Uppmärksamma

Om du skapar en länk mellan två dokument så kommer denna länk att fungera först när du har publicerat och godkänt dokumentet eller valt att dela båda dokumenten.

Nedan visas enbart de dokument jag har skapat och här kan jag välja att länka till detta dokument.

Uppmärksamma

Om du skapar en länk mellan två dokument så kommer denna länk att fungera först när du har publicerat och godkänt dokumentet eller valt att dela båda dokumenten.

Dokumentet som jag har skapat en relation till visas då under dokumentet. Väljer du att relatera till flera dokument kan du ta i de relaterade dokumenten och dra dem upp och ner för att få en egen sortering på de relaterade dokumenten.

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?