Skapa, ändra och duplicera profiler

Klicka på ”Administratör” i menyn till vänster och välj ”Profiler”. I mitt exempel visas två profiler; en som heter “Admin” och en som heter “Standard/User”. Namnet på profilen är något som du väljer själv. Till höger om varje profilnamn så visas tre runda ikoner. Genom att klicka på ikonen i mitten så duplicerar du profilen. På så sätt kan du snabbt skapa en liknande profil. Klickar du sedan på den blå siffran, kan du flytta användare från en profil till den valda profilen.

 Administratör – Profiler

Tips

Profilen fungerar lite som en roll. En profil kan med fördel heta exempelvis VD, Platschef, Inköpschef, Underhållschef, Produktion, Avdelning X osv.

 Administratör – Anpassade profiler

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?