Skapa dokument

Notera

Detta är en supportartikel som endast avser version 5. Är du användare av version 6, kontakta vår support

Mina dokument hittar du i menyn till vänster under Dokument och mina dokument. Nedan ser du att sidan mina dokument består av fyra flikar ”Att göra”, ”Publicerade”, ”Mina favoriter” och ”Mina skapade”. För att skapa ett nytt dokument väljer du fliken mina skapade. På denna vy under lista mina skapade hamnar alla dokument som du skapar. Det är enbart du som användare som ser dessa dokument. För att skapa ett nytt dokument klicka på skapa nytt dokument

Uppmärksamma

Alla som är användare och har åtkomst till dokument kan skapa dokument. Under admin och profiler styr du om användarna som är kopplad till profilen får publicera dokument till organisationen. Det innebär att de kan skicka dokumentet för godkännande. Det är enbart utvalda personer som ska ha rättighet att godkänna och slutligen publicera dokument.

Vår inbyggda dokument-editor startar och du får namnge ditt dokument. Efter att du namngett ditt dokument klickar du på ok.

Om du vill ändra dokumentnamnet så för du markören mot dokumentnamnet och klickar så kan du ändra namnet på dokumentet.

Utforma ditt dokument

När du är klar klickar du på spara i verktygspanelen

Vill du ändra dokumentet så klickar du på ändra

Dokumentet du skapat hamnar under Dokumentmina dokument i menyn till vänster. Välj sedan fliken mina skapade.

Dokumenten du skapat kan visas som lista eller som miniatyrer genom att välja någon av ikonerna till höger ovanför listan ”Mina skapade dokument”. På dokumenten du skapat ser du en ikon längst ner till vänster i form av en ensam gubbe som symboliserar att det är ett dokument som enbart du äger och ser.

 

 

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?