Lägg till och hantera enheter

Under ”Ärende” och ”Inställningar” hittar du fliken Enheter i den gröna toppmenyn. Här kan du skapa så många olika typer av enheter du har behov av för att sedan koppla dessa mot numeriska fält i ditt formulär.

Distans, valuta och vikter är några exempel på vanligt förekommande enheter. Vid hantering av valuta finns också möjligheten att hantera inflation. Välj Lägg till enhetsgrupp och skapa enkelt din första enhetsgrupp. När du skapar en ny enhetsgrupp så får den automatiskt namnet Enhetsgrupp 1, det är viktigt att du ändrar namnet till det namn som enheten behandlar för att underlätta när du senare ska knyta enheter till dina numeriska fält i dina formulär.

Tips

Den första enheten du lägger upp i en ny enhetsgrupp heter alltid Basenhet och har värdet 1. Basenheten är grunden för enhetsgruppen och det värde du gör omräkningar mot när du lägger upp efterföljande enheter i enhetsgruppen.

Valuta

När du skapar enhetsgruppen Valuta bör du alltid aktivera Visa i sparad enhet samt Inflation. Genom att aktivera Inflation kan du göra justeringar i dina valutakurser utan att redan registrerade ärenden påverkas. Aktiveringen Visa i sparad enhet gör att ärenden som användare registrerar i olika valutor visas i den valuta de har valt, medan den som granskar ärendet utan att öppna det kan växla valuta för att se det inmatade värdet i annan valuta än den registrerade valutan.

Enheter valuta

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?

Din data, ditt val

AM System sparar ingen data om hur du navigerar på vår webbplats. Vi behöver dock spara cookies för att vissa sidor ska fungera. Datan är alltid anonym, och vi sparar så lite vi kan.

Jag förstår
Mer information