Skapa enkla triggers

I varje formulär hittar du aktivering och inställningar för triggers under fliken Avancerat och rubriken Addons.
En trigger skapar du när du vill att en automatiskt avisering ska skickas till någon användare. Den automatiska aviseringen sänds till den valda mottagaren när en specifik händelse i ett ärende inträffar. En händelse kan t.ex vara att ett specifikt fält fylls i eller ändras, datum i ett ifyllt datumfält infaller, ärendet når en viss status mm.

Du som ställer in triggern behöver bara bestämma när triggern ska skickas ut/vilken händelse som ska inträffa i ärendet, och vem som ska ta emot aviseringen. Sen sköter systemet resten!

enkla triggers

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?