Skapa felrapport

Alla användare i systemet har möjlighet att skapa felrapporter i systemet, förutom användare med enbart tittabehörighet – de kan såklart bara se och läsa information i systemet 🙂  En felrapport registreras alltid mot ett specifikt objekt och skickas till vald felrapportsmottagare. Felrapportsmottagare kan vara både enskilda användare eller gruppmottagare där flera användare ingår.

Tips

För att en mottagaren ska se felrapporten i sin att-göra-lista på översiktssidan Mina Underhåll måste specifika inställningar göras.

Registrera felrapport

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?