Skapa nytt ärende

Registrering av nya ärenden görs genom att systemanvändaren klickar på menyvalet ”Ärende / Skapa nytt ärende”. Nu visas samtliga formulär som den aktuella personen har rätt att arbeta med i enlighet med den kopplade rättighetsprofilen. Dessa profiler kan ställas in av systemadministratören under ”Administratör / Profiler”.

Som alternativ till registering direkt i systemet, kan administratörer även aktivera ”Publik registrering” för ett formulär. Denna publika registrering kräver ingen inloggning eller licens i systemet och är helt anonym, vilket också innebär att det inte går att knyta ett registrerat ärende till en befintlig inloggning i efterhand.

En publik registrering kan med fördel användas för en anonym registrering av ett förbättringsförslag, en anonym felrapportering eller anonym rapportering av ett tillbud eller olycka, eller när systemägaren vill få in årets leverantörsbedömning direkt från sina externa leverantörer.

 Publik registrering av en leverantörsbedömning

 

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?