Skapa underhåll från felrapport

Felrapporter måste alltid omvandlas till ett underhåll av mottagaren för att felrapporten ska arkiveras. Registrerade data från felrapporten kopieras automatiskt in i underhållet som skapas utifrån felrapporten.
skapa uh av felrapport
När mottagaren skapat ett underhåll av felrapporten så arkiveras felrapporten under historikfliken för objektet och vyn utökad historik (ingår i/består av).
arkiverad felrapport historikflik utokad

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?