Sök alla dokument som skall revideras fram till ett visst datum

Notera

Detta är en supportartikel som endast avser version 5. Är du användare av version 6, kontakta vår support

Nedan ser vi ett exempel på en sökning. Här vill vi att systemet skall ta fram alla dokument inom kategorin stödprocesser som skall revideras av Anders och Mats fram till …2017-12-31

 

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?