Sök och ersätt information

Denna funktion kan endast nyttjas av en administratör i systemet och används för att uppdatera många poster på en och samma gång med samma information. Gör en anpassad sökning i systemet genom söksidan för objekt, underhåll, förrådet eller företag. Om det så önskas, kan man markera de poster som ska uppdateras genom att kryssa i dem längst till vänster och därefter klicka på ”Ersätt” i verktygsfältet.

Välj sedan vilken information som ska bytas ut med hjälp av listan ”Fält” och därefter väljer man det nya värdet som man vill ersätta befintlig information med. Beroende på den valda fälttypen, kan man antingen välja ett befintligt värde i en lista eller skriva in ett nytt textvärde. Om fältet inte är satt som obligatoriskt, kan man även tömma fältet på all information.

Varning

När du sparar ändringen är det viktigt att kontrollera att det valda antalet stämmer överens med valet man har gjort. Har man markerat 6 poster för ändring så ska den siffran visas i fönstret innan du sparar. Annars kan det hända att webbläsaren ”glömt” det exakta antalet och kan då ersätta informationen på ett oönskat antal poster.

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?