Söka efter information i underhållsprogrammet

Klickar en användare på ”Sök” till vänster i menyn, visas de sökmöjligheter som denna har rätt att se och kan göra sökningar i. Som administratör så visas samtliga delar, se bilden nedan.

 Administratören ser samtliga  delar av underhållsprogrammet

 

Sökningar baseras sedan på de olika fält som finns i den valda delen av programmet och kan enkelt kombineras med varandra för att få fram ett anpassat sökresultat. Det enda undantaget är sökningar som görs i delen ”Filer”, där endast ett enda fält förekommer som det sedan kan göras en fritextsökning i samtliga fält.

För mera information, se gärna supportartikel med Söktips för Underhåll.

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?