Söktips för Dokument

Notera

Detta är en supportartikel som endast avser version 5. Är du användare av version 6, kontakta vår support

Sökningar textfält
När du gör en sökning i ett textfält kan du söka på fält som ej blivit ifyllda, fält som blivit ifyllda, fält som innehåller ett specifikt ord eller ett tecken mm. Alla dokument som innehåller bifogade filer av filtypen docx och xlsx hittas i sökningen.

* Söker fram ärenden där fältet har blivit ifyllt
== Söker fram ärenden där fältet ej har blivit ifyllt
a Söker fram alla ärenden där fältet innehåller bokstaven a
9 Söker fram alla ärenden där fältet innehåller siffran 9
allmän Söker fram alla ärenden där fältet innehåller ordet allmän
0123 Söker fram alla ärenden där fältet innehåller sifferkombinationen 0123


Sökningar, datumfält
När du gör en sökning i ett datumfält kan du dels söka på ett specifikt datum, men det är också möjligt att göra sökningar inom ett datumintervall, fram till ett specifikt datum, efter ett specifikt datum. Dessa sökningar görs med hjälp av tre punkter före, mellan eller efter datumet.

Sökning inom datumintervall
2017-09-22…2017-09-24

Sökning från ett specifikt datum och framåt
2017-09-22…

Sökning fram till ett specfikt datum
…2017-09-22

Ändra valda värden i listor
Om man markera ett antal värden i en lista så markeras de valda värdena med grönt. Vill man ta bort ett eller flera värden så klickar man igen på någon av de valda värdena så släcks valet.

Nedan ser man att ett av de valda värdet släcks efter man klickat på det igen

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?