Söktips för Underhåll

Sökningar textfält
När du gör en sökning i ett textfält kan du söka på fält som ej blivit ifyllda, fält som blivit ifyllda, fält som innehåller ett specifikt ord eller ett tecken. Ordet ”Poster” är ett sammanfattande ord som innefattar till exempel objekt, underhåll, förrådsartiklar eller företag.

* Söker fram poster där fältet har blivit ifyllt
== Söker fram poster där fältet ej har blivit ifyllt
a Söker fram alla poster där fältet innehåller bokstaven a
9 Söker fram alla poster där fältet innehåller siffran 9
allmän Söker fram alla poster där fältet innehåller ordet allmän
0123 Söker fram alla poster där fältet innehåller sifferkombinationen 0123

 

Sökningar, datumfält
När du gör en sökning i ett datumfält kan du dels söka på ett specifikt datum, men det är också möjligt att göra sökningar inom ett datumintervall, fram till ett specifikt datum eller efter ett specifikt datum. Dessa sökningar görs med hjälp av tre punkter före, mellan eller efter datumet. De flesta inbyggda datumfält tillåter en sökning inom datumintervall, genom att man klickar på två datum efter varandra.

Sökning inom datumintervall
2017-09-22…2017-09-24

Sökning från ett specifikt datum och framåt
2017-09-22…

Sökning fram till ett specfikt datum
…2017-09-22

 

Sökningar i datumfält med prefix
Med hjälp av prefix kan du göra följande sökningar

[date] Tar fram dagens datum
[week] Tar fram nuvarande veckan
[month] Tar fram den nuvarande månaden
[year] Tar fram det nuvarande året
Exempel
[date-7]…[date] Söker 7 dagar bakåt från dagens datum
[week]…[week+2] Söker 2 veckor framåt från och med den aktuella veckan
[month-6]…[month] Söker 6 månader bakåt från och med den aktuella månaden
[year-1]…[year] Söker 1 år bakåt från och med det aktuella året

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?

Din data, ditt val

AM System sparar ingen data om hur du navigerar på vår webbplats. Vi behöver dock spara cookies för att vissa sidor ska fungera. Datan är alltid anonym, och vi sparar så lite vi kan.

Jag förstår
Mer information