Statusinställningar i formulär

För att ett ärende ska kunna uppnå olika statusnivåer efter status Registrerad så måste du göra inställningar i formuläret för när ett ärende kopplat till formuläret ska växla status. Vid fliken Inställningar i formuläreditorn hittar du dessa inställningar.

För varje statusnivå måste du välja vilket eller vilka fält som ska vara ifyllda i ett ärende som registreras för att en specifik status ska uppnås. Välj därefter hur många av de fält du valt som måste vara ifyllda för att statusen ska uppfyllas – du kan välja alla fält eller något fält.

Statusdatum anger vilket datum ärendet ska övergå till nästa status. Detta datum sparas i historiken för det registrerade ärendet så att du kan se när ett ärende bytt status. De val som är möjliga här är aktuellt datum eller åtgärdsdatum. Aktuellt datum avser den dag registrering gjorts, medan åtgärdsdatum avser ett faktiskt inmatat datum i formuläret för när man angett att man utfört en del i ärendet.

Tips

Med hjälp av status kan du skapa triggers som automatiskt sänder ut en avisering till vald mottagare när ärendet nått en specifik status.

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?