Stopptid och stilleståndskostnader

När en maskin står stila på grund av ett haveri, kostar den företaget pengar. Dessa stilleståndskostnader kan återrapporteras för varje underhåll och beräknas mot stilleståndskostnaden för objektet.

På objektkortet läggs timkostnaden (i den lokala valutan) för objektet in.

På underhållsblanketten lägger man sedan in antalet timmar som objektet har stått still och varit improduktiv, alltså den tid som maskinen stått still och kostat pengar. Slå inte ihop denna tid med utförarens arbetstid, då dessa är två separata värden.

 

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?