Tilldela arbeten med funktionen utförs av

Listan ”Utförs av” är den lista som styr vilka grupper av användare som ska utföra ett underhåll, men är även till för att visa dessa underhåll på översiktssidan ”Mina underhåll” för den användare som finns med i den aktuella gruppen.

Fyll på listan ”Utförs av” på inställningssidan för Underhåll.

Börja med att lägga till en grupp med valfritt namn (”svart färg”). Det kan exempelvis vara ett personnamn, ett namn på en grupp eller ett externt företag. Koppla därefter de användare (”blå färg”) som ska vara kopplade till gruppen.

Tips

Lägg gärna in namn på externa företag för att åskådliggöra att de kommer att utföra ett arbete hos er. Koppla sedan in en eller flera användare ur underhållsgruppen, så att de kan hålla koll på, men även återrapportera dessa arbeten.

Nu visas underhållsarbetena för de grupper man tillhör på översiktssidan ”Mina underhåll”.

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?