Underhållstider - Beräknad och verklig tid

Fälten ”Beräknad tid” och ”Verklig tid” går hand-i-hand och ger användare av programmet Underhåll en överblick över planerad och nedlagd tid. En viktig faktor är även den överblick som man kan få över den tid som man lagt ner på sina maskiner. Se tidsåterrapporteringen som ett underlag över nedlagd tid för en maskin och inte som underlag för löneberäkning av anställda. Använd dem istället för att kunna se om en maskin behöver byggas om eller bytas ut.

Programmet kan ställas in så, att fältet ”Verklig tid” automatiskt uppdateras vid återrapportering av underhåll med siffran från ”Beräknad tid”, när man väljer sitt namn under ”Utförd av”. Skulle tiden inte stämma, kan man enkelt uppdatera denna!

Ett annat viktigt fält för återrapportering av tid är fältet ”Stopptid”. Här lägger man in den tid (i 100-dels timmar) som objektet har stått stilla. Se gärna artikeln om Stopptid och stilleståndskostnader för mera information.

Uppmärksamma

Samtliga tidsfält i programmet hanterar tiden i ”hundradelar”. För att ange ”1 timme”, skriver man en ”1”. För att ange en halvtimme anger man ”0.50” och för 15 minuter anger man ”0.25”.

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?