Underhållstyper

Antalet underhållstyper är förutbestämt av AM och täcker samtliga tänkbara möjligheter:

  • Akuta underhåll (för efterregistrering)
  • Avhjälpande underhåll
  • Förebyggande underhåll

Typerna ”Avhjälpande underhåll” och ”Förebyggande underhåll” är planeringsbara. Detta betyder att man kan välja ett datum när dessa ska utföras.

Underhållstypen ”Akuta underhåll” är inställd så att hela registreringsdelen är släckt och är endast till för en snabb återrapportering av akuta underhåll, som redan har blivit utförda i verkligheten, men ej kan (eller ska) planeras.

Uppmärksamma

Listan ”Typ” används för att markera om ett underhåll är resultatet av att maskinen hade gått sönder (avhjälpande) eller om det handlar om ett planeringsbart (förebyggande) underhåll på intervall. På underhållsblanketten och fältet ”Intervall”, kan man endast skriva in heltal och då divideras inte tidsenheten med det inskriva intervallet. Slår man upp ordet ”Intervall” i en synonymordbok, så står det exempelvis ”avstånd (mellan två värde eller två toner)”. Tänk på att listan ”Underhållsbenämning” kan användas i de flesta fall.

Exempelvis, så kan underhållsbenämningen ”Kalibrering”, både vara avhjälpande eller förebyggande. Den är ”avhjälpande” om kalibreringen måste utföras efter ett haveri av maskinen, eller så är den ”förebyggande” om ett skjutmått kalibreras med fasta årsintervall.

Vidare, så kan en ”Ombyggnation”, både vara förebyggande eller avhjälpande. Detta beteckning bör läggas till listan ”Underhållsbenämning”.

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?