Uppstart av Underhåll

Här följder en samling med tips som kan följas vid en uppstart av Underhåll.

Börja med att gå igenom samtliga artiklar under UnderhållGrundinställningar för att lägga in er logotype, lägga till era användare och för att skapa passande profiler åt samtliga användare. När detta är klart, kan ni börja med den centrala punkten för programmet Underhåll, vilket är modulen Objekt.

Till en början lägger ni upp ett begränsat antal objekt, som en avdelning med några tillhörande maskiner. Börja enkelt, genom att bara lägga till objektnummer och objektbenämning. Övrig information kan fyllas på vid ett senare tillfälle. Koppla därefter ihop dem med hjälp av trädvyn för objekt eller funktionen ”Ingår i” eller ”Består av”. Se gärna artikeln Skapa nya objekt för mera information.

När de första objekten blivit upplagda, kan ett antal underhåll planeras. För att göra detta, måste vi fylla på en del olika listor med information. Gå in på inställningssidan för Underhåll och kontrollera innehållet i listan ”Underhållsbenämning”, för att se så att dessa benämningar stämmer överens med de som  behövs. Därefter öppnar man listan ”Utförs av” för att lägga upp en grupp som man kallar för ”Underhållsavdelning”. Koppla därefter samtliga relevanta användare till den nyskapade gruppen. Se gärna artikeln Utförs av för mera information.

Det enklaste sättet att välja objektet som man ska planera underhåll mot, är att man öppnar trädvyn för objekt, klickar på plustecknet till höger om objektbenämningen och därefter på knappen Underhåll. Sedan väljer man ”Förebyggande underhåll” i listan ”Typ”, ”Smörjning” i listan ”Underhållsbenämning”, ser till att återkommande jobb är ifyllt och väljer rätt intervall, till exempel ”1 vecka”. Nu väljer man gruppen ”Underhållsavdelning” i listan ”Utförs av”, väljer ett utförsdatum och skriver in en beräknad tid på exempelvis ”1 timme”. I fältet ”Omfattning” lägger man sedan in en beskrivning på arbetet och sparar därefter det nya underhållet.

Uppmärksamma

Samtliga tidsfält i programmet hanterar tiden i ”hundradelar”. För att ange ”1 timme”, skriver man en ”1”. För att ange en halvtimme anger man ”0.50” och för 15 minuter anger man ”0.25”.

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?

Din data, ditt val

AM System sparar ingen data om hur du navigerar på vår webbplats. Vi behöver dock spara cookies för att vissa sidor ska fungera. Datan är alltid anonym, och vi sparar så lite vi kan.

Jag förstår
Mer information