Vad händer om jag raderar en användare?

Innan du raderar en användare bör du avsluta användaren på ett korrekt sätt i systemet. Raderade användare finns fortfarande sökbara i de ärenden som avslutats och där de varit inblandade.

Instruktion för att ta bort användare

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?