Vad händer om jag raderar ett fält?

Om du raderar ett fält i ett befintligt formulär så raderas även all data som matats in i detta fält. Är du osäker på om den inmatade informationen behöver finnas kvar eller inte så kan du börja med att dölja fältet för alla profiler (förutom för administratörsprofilen) istället för att radera fältet. Genom att dölja fältet så visas det inte för någon användare, men du som administratör har fortsatt full sökmöjlighet mot detta fält.

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?