Välj information som visas med listpresentation

I den gröna toppmenyn under ”Ärende” och ”Inställningar” visas en grön menyrad med fyra menyknappar. Vid valet Listpresentation kan du göra inställningar för den information som du vill presentera i rubrikform i de olika listor du har aktiverat för respektive formulär. Aktivering av olika listor gör du enskilt för varje formulär under inställningarna för Mina ärenden.

När du för muspekaren över raden för ett specifikt formulär visas en blå rektangel. Klicka på den blå rektangeln för att välja från vilket fält i formuläret du vill hämta data.

Uppmärksamma

Om du glömt att göra inställningar i Listpresentation för ett formulär visas enbart ärendenumret, status och formulärikonen i de aktiverade listorna.

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?