Vem får godkänna och publicera dokument

Notera

Detta är en supportartikel som endast avser version 5. Är du användare av version 6, kontakta vår support

Under DokumentInställningarGodkänt av administrerar man vem som får godkänna och slutligen publicera dokument i er organisation. Denna administration kan också nås via användare.

För att ett dokument skall kunna publiceras så måste dokumentet först godkännas. I Dokument finns det en skapare, en godkännare och en som ansvarar för att revidera dokumentet.

Uppmärksamma

Alla användare kopplas till en profil. Profilen styr vilka rättigheter du får i dokumentmodulen. Profilerna når du via Administratör – Profiler i menyn till vänster. Oavsett vilken nivå av rättigheter du sätter på profilen kan du välja in en användare som godkännare.

För att avgränsa en godkännare från att kunna godkänna dokument inom en specifik kategori markerar man en av personerna i listan ovan och väljer begränsa. Alla kategorier som är påslagna (grön) kan i detta fall Ellinor godkänna till. Väljer man att bocka av några kategorier så kommer Ellinor i detta fall inte kunna godkänna och publicera dokument till dessa kategorier i er dokumentstruktur.

 

 

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?