Visa ärenden i grafer

Från ett sökresultat kan du välja att visa ärendena i sökresultatet som grafer.

Graferna kan visas som stapeldiagram eller linjediagram.
De val du kan göra i rullistorna Antal registrerade, Total tid och Total kostnad, är hämtade från olika fält i formuläret. Dessa val är baserade på att du inne i formuläret har aktiverat presenteras i grafer för det specifika fältet.

grafer

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?