Kvalitetsledningssystem gör kvalitetsarbetet enklare

Kvalitetsledningssystem hjälper till att säkerställa att det arbete som du och dina kollegor utför i organisationen håller tillräcklig kvalitet. Tillsammans med andra typer av system styr kvalitetsledningssystemet hela organisationen mot de mål, visioner och riktlinjer som finns uppsatta, och ett molnbaserat ledningssystem gör att det är enkelt för alla inom organisationen att veta vad som behöver göras. AM Systems ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är en molntjänst med tre olika program som tillsammans underlättar hela processen med kvalitetsarbete för alla typer av organisationer.

Använd kvalitetsledningssystem och förbättra arbetet

I de flesta organisationer finns riktlinjer att följa, rutiner att förbättra och mål att uppnå, både för att arbetet ska fungera i stunden och för att det ska hålla en hög standard i längden. En arbetsplats där alla följer samma instruktioner och får samma information innebär ett mer strukturerat arbete och sparar dessutom tid (och därmed pengar). Att använda sig av ledningssystem för att få ett systematiskt kvalitetsarbete är ett effektivt sätt att lyckas med det.

Ledningssystem för kvalitetsarbete innebär i praktiken att alla på arbetsplatsen aktivt försöker hålla en hög kvalitet på arbetet, oavsett vilken del av arbetet det berör. Kvalitetsarbete är att ha rutiner som gör att alla kockar på en restaurang tillagar maten vid rätt temperatur, och det är att utföra kontroller för att säkerställa att läkemedel faktiskt har den effekt som utlovas. Ett kvalitetsledningssystem används för att undersöka, förbättra och utvärdera kvalitetsarbetet, vilket också leder till att organisationen i sig förbättras.

Kvalitetsledningssystem hjälper er att nå ISO-standarder

Utöver en mer välfungerande organisation som får kundernas förtroende finns andra skäl till ett systematiskt kvalitetsarbete. För vissa branscher finns krav på att kvalitetsarbetet ska följa en uppsatt standard som sedan gör att organisationerna kan bli certifierade inom den standarden. Standarderna gör att organisationer över hela världen kan följa samma riktlinjer och tillsammans se till att kunderna får produkter och tjänster som är säkra, pålitliga och av hög kvalitet. ISO 9001 är en sådan ledningssystemstandard för kvalitetsarbete, där rutinerna kan inkludera allt från kundbemötande till att ha en plan för att lösa praktiska problem som driftstörningar. En eller flera certifieringar i ISO-standarder är alltså ett krav för en del organisationer, men det är också ett fördelaktigt argument för andra organisationer. Att ha ett kvalitetsledningssystem signalerar att ni tar arbetsuppgifter, lagar och riktlinjer på allvar och är villiga att hela tiden utvecklas och göra ett så bra jobb som möjligt.

Ledningssystem för kvalitetsarbete med AM System

Allt kvalitetsarbete utförs inte från ett kontor. Det är snarare något som alla medarbetare bidrar till där de arbetar; i verkstäder och i kylrum såväl som under transporter och bland lagerhyllor. För att utvärderingar, rapporter och annat underlag verkligen ska komma till användning tror vi att det är viktigt att var och en på arbetsplatsen har möjlighet att göra det på sitt sätt, vilket är orsaken till att vårt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är helt molnbaserat och dessutom fungerar lika bra i telefonen som på dator eller surfplatta.

Vi tycker att processen med att till exempel leta fram papper i en pärm, kopiera, fylla i för hand och sätta in i en annan pärm är onödigt lång, när det istället är möjligt att låta till exempel en lastbilschaufför själv fylla i en rapport och skicka den vidare till sin chef direkt från sin mobiltelefon. För att kvalitetsarbetet ska bli effektivt tror vi att det är så det borde gå till, och precis därför har vi tagit fram vårt tredelade ledningssystem.

Ärende, Dokument och Underhåll hjälper dig

Med programmen Ärende, Dokument och Underhåll sköter du och dina kollegor alla delar av kvalitetsarbetet själva. Ni kan använda en mängd olika funktioner som hjälper till att hålla en hög kvalitet på såväl produkter och tjänster som kundbemötande och arbetsmiljö.

Du kan till exempel använda AM Systems ledningssystem till att:

  • Skapa avvikelserapporter
  • Skapa och spara dokument som policyer och avtal
  • Få påminnelser om underhållsarbeten

 

Prova AM System

Involvera fler i kvalitetsarbetet med AM Systems plattform för ledningssystem. Du provar vår tjänst gratis i 30 dagar.

Prova AM System 30 dagar

Din data, ditt val

AM System sparar ingen data om hur du navigerar på vår webbplats. Vi behöver dock spara cookies för att vissa sidor ska fungera. Datan är alltid anonym, och vi sparar så lite vi kan.

Jag förstår
Mer information