Se alla

Webbinar serie: Skräddarsy din dokumentstyrning

Vårens webbinar vänder sig till dig inom tillverkande industri, som vill få inspiration och kunskap i AM Systems dokumentstyrning.

Serien är kostnadsfri och passar dig som är kund och användare av vår plattform. Under tre avsnitt får du följa produktionsledaren Gordana, hennes grupp och hur de får en enklare och effektivare arbetsvardag.

Victoria och Kristoffer, kundutvecklare på AM System

Victoria och Kristoffer, kundutvecklare på AM System

Anmälan webbinar >>

Följ med Gordana – produktionsledare i tillverkande industri

Under tre avsnitt får ni följa Gordana, hennes team och arbetsvardag, med fokus på dokumentstyrning, i AM Systems plattform. Vi ger inspiration i hur man via layoutdokument skapar intuitiva lösningar i ledningssystemet och hur ni kan samarbeta i de dokument ni skapar. Samt hur livscykeln för ett dokument kan se ut i AM System.

Avslutningsvis kommer vi också visa hur man kan skapa styrning genom vår kraftfulla Query builder. Som gör att Gordana får möjlighet att följa upp sin grupps prestation, både i verksamheten och systemmässigt genom en dashboard. Här ser vi hur gruppens dokument hålls reviderade i tid liksom hur väl gruppen har tagit till sig av sin aktuella styrande dokumentation.

Passar dig som känner igen dig i Gordanas arbetsvardag och vill få fördjupad kunskap i AM Systems Dokumentmodul.

SKRÄDDARSY DIN DOKUMENTSTYRNING

Vårens webbinarserie tar sin utgångspunkt i Gordana, vår fiktiva produktionsledare som jobbar på ett medelstort företag inom tillverkande industri.

Som produktionsledare har Gordana följande ansvar

• Gruppens standardiserade arbetssätt, genom instruktioner och rutiner. Hon är med och skapar, samarbetar kring samt godkänner sin grupps instruktioner.

• Hon tillhandahåller en relevant och uppdaterad startsida för sina grupper som hjälper dem i vardagen.

• Hon följer upp gruppens olika aktiviteter via en dashboard så att hon vet vad gruppen presterar.

• Säkerställer att gruppen har uppmärksammat och är tränade i de senaste instruktionerna via läskvittens och kontroll över revideringsplanen för gruppens olika specifika dokument.

Avsnitt 1 – Smart styrning av era dokument
13 april, kl. 10.00-10.45

Gordanas avdelning behöver en effektiv dokumentstyrning som gör att alla enkelt håller sig uppdaterade. Vi går igenom organisationsschema och rollbeskrivning, visuellt, intuitivt och klickbart i AM Systems layoutdokument. Vi kommer att skapa delar av hennes process i kategoriträdet och visar inställningar som gör att Gordanas medarbetare får tillgång till rätt dokumentation i ledningssystemet. Och att den är styrd så att gruppen endast uppdateras om det som berör just dem.

Avsnitt 2 – Skapa och samarbeta kring era dokument
11 maj, kl. 10.00-10.45

Gordana samverkar ofta med andra i skapandet av instruktioner. I detta avsnitt får vi se hur Gordanas stödfunktioner skapar grunderna i verksamhetens instruktioner och hur dessa kan delas med Gordana för samarbete, direkt i AM System. När dokumentet är klart, granskas det formellt av Gordana, innan det publiceras på avsedd plats i företagets ledningssystem. Nu får gruppen direkt tillgång till den nya instruktionen och kan börja arbeta enligt den.

Avsnitt 3 – Snabb överblick genom anpassad navigering
15 juni, kl. 10.00-10.45

Uppföljning är en viktig del av Gordanas vardag. Det ger henne och gruppen information om vad de presterar och var de ska lägga fokus. Genom en anpassad dashboard kommer vi visa hur Gordana enkelt kan följa upp frekvensen av förbättringar och interna avvikelser. Samt se hur de hanteras av gruppens olika supportfunktioner. Vi tittar på funktionen ”berörs av och läskvittens” som gör att Gordana kan mäta hur väl giltiga instruktioner kommuniceras och accepteras av gruppen. Samt hur planen ser ut gällande revidering av dokumentation.

Anmälan webbinar >>

BAKGRUND

AM Systems kundutvecklingsteam har lång erfarenhet från tillverkande industri, ledningssystem och AM System som plattform. De erbjuder löpande under året olika typer av webbinar där de delar kunskap, konkreta tips och inspiration som underlättar ert arbete och utveckla ert ledningssystem.

Webbinar serien – Skräddarsy din dokumentstyrning erbjuds i tre avsnitt, som ger konkreta tips och visar hur ni kan arbeta mer effektivt med vår Dokumentmodul.