En kraftfull ↗︎ helhet för ert ledningssystem

AM Systems moduler Dokument + Ärende ger dig som användare en samlad digital plattform för ert ledningssystem. Med processtyrning, ökad effektivitet och bättre samverkan mellan kollegor.

Gör det lätt att göra rätt

Visualisera era processer och skapa startsidor för olika roller. Dela dokumentation och skapa ärendeflöden som får jobbet gjort.

 • Få med alla

  Involvera ledning och processägare. Förenkla samarbete och delaktighet.

 • Möt era krav

  Från intressenter och standarder som ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och IATF 16949.

 • Skapa samsyn

  Bygg ert ledningssystem visuellt och tillsammans med medarbetarna.

 • Nå era mål

  Arbeta systematiskt, följ uppsatta målsättningar och öka er konkurrenskraft.

helhet av ert ledningssystem, som är klickbart och intuitivt för era olika användare.

Rita processer och samla all styrande dokumentation i en plattform.

Bygg ärendeflöden som ni vill ha dem och automatisera era arbetssätt.

Inspiration & berättelser

Titta närmare på några av våra kunder och läs mer om AM Systems användningsområden

Frågor & Svar

En samlad digital plattform underlättar och gör arbetet med ert ledningssystem mer effektivt. I AM System hanterar ni både styrande dokumentation, processer och ärendeflöden. Genom att samla allt på ett ställe blir det enklare för er att utveckla ert ledningssystem och hjälpa varje medarbetare till att göra rätt.

Med en plattform skapas en helhet, vilket vi är övertygande om ökar delaktigheten och engagemanget hos fler.

I AM bygger ni upp hela ert ledningssystem digitalt och tillgängligt. Plattformen består av Dokument och Ärende, två tjänster som blir extra kraftfulla tillsammans

I Dokument ritar ni upp era processer och navigerar era användare rätt. Här hanterar ni även styrande dokument som enkelt kan delas med medarbetare för att underlätta samarbete. Här ingår även läskvittens, versionshantering och revidering, så att påminnelser skickas till berörda personer om att se över dokumentationen med bestämda intervall. Er dokumenthantering blir snabb, säker och enkel för alla att vara en del av.

I Ärende digitaliserar ni era processer genom styrda arbetsflöden, som ni själva anpassar. Det är enkelt att komma igång med och väldigt mångsidigt. Ärende ersätter blanketter, förteckningar, checklistor och register i andra system. Här kan ni samla allt på ett ställe. Som kund får ni tillgång till en rad färdiga ärende-mallar som ni enkelt kan justera genom vår drag-and-drop-funktion. Eller bygg helt egna ärendeflöden efter era specifika behov. Kreativt, kul, engagerande och effektivt.

AM System skapar en helhet med dokumentation, processer och ärenden. Plattformen är molnbaserad, vilket gör den tillgänglig oavsett var du eller dina kollegor befinner er.

Vi tror på er förmåga tillsammans med vår plattform. Och att matcha era krav med kunskap och rådgivning från våra kundutvecklare.

För att starta rätt och få ut maximalt av er satsning hjälper vi er igång i form av vår Onboarding. Här får ni vägledning av våra erfarna kundutvecklare med tydliga moment av förankring, workshops, utbildning och hemuppgifter. Detta gör att ni tar rätt steg i rätt ordning och involverar organisationen stegvis.

Onboardingen avrundas när ni har den kunskap och förankring ni behöver inom er organisation och vi följer er sedan successivt i er fortsatta utveckling av ert ledningssystem.

AM Systems plattform passar er som genom enkelhet och förståelse vill skapa större effekt av ert ledningssystem. Samt för att uppnå eller upprätthålla de certifieringar ni redan har eller strävar efter.

Ni förstår värdet av att ha ett väl fungerande ledningssystem för att skapa effektivitet, kvalitet och affärsnytta. Det görs genom en bred förankring och allas delaktighet och är inte något som administreras på sidan om, av några få individer.

Ni vill också att ledningssystemet ska vara en naturlig del av, och därför anpassat för, varje medarbetares arbetsvardag.

Med AM System som plattform får ni en effektivare organisation med mer samverkan och förståelse för allas delaktighet. Tjänsten är tillförlitlig, tillgänglig och hjälper dig att visuellt digitalisera och koppla samman organisationens processer med dess styrande dokumentation och ärendeflöden – oavsett var ni befinner er.

AM System ger er dels en mångsidig digital plattform för ert ledningssystem. Men också en partner med kunskap, som är insatta i er vardag av krav och ständiga förbättringar.

Vårt team av kundutvecklare hjälper er igång med en uppskattad onboarding och erbjuder löpande fördjupningar och utbildningar.