Se alla

Log Max skördar framgångar i världen. Valde AM System för hela ledningssystemet.

Ett skördaraggregat ska fälla, kvista och kapa träd, mitt ute i svåråtkomlig terräng. Ett produktområde där Log Max i svenska Dalarna, gjort sig världskända som en pålitlig leverantör. Här berättar de om sitt kvalitetsarbete och hur de samlat både processer, ledningssystem och arbetsflöden, direkt i AM System.

Företaget Log Max startade 1980 i Grangärde utanför Ludvika och var länge ett privatägt företag. Här tillverkades förra året 484 skördaraggregat av varierande storlek. Från det minsta som väger ca 400 kg, till det största som väger över 4 ton. Totalt 13 modeller för alla typer av skogar.

Log Max produkter säljs i en mängd olika länder med hjälp av återförsäljare och egna agenter. Företagets fokus ligger på design, konstruktion och montering. Alla delar legotillverkas av underleverantörer och monteras sedan ihop av Log Max, som 2012 förvärvades av Komatsu Forest, en börsnoterad global koncern.

Johan Ericson och Fredrik Fröst på Log Max

Från spretig mappstruktur till samlad plattform

Log Max är sedan många år certifierade enligt ISO 9001. Ledningssystemet låg tidigare i en egen så kallad Wiki-sida, som kändes svår att uppdatera, överblicka och söka i. Johan Ericson, konstruktionschef började kika runt på lämpliga plattformar som kunde hantera både processer, ärenden och dokument.

Vid kundbesök visar vi gärna AM System och fördelarna det ger oss.

– Bland annat hade vi ändringsmeddelanden som skulle fyllas i Excel-dokument och sorteras in i mappar. Jag hade erfarenhet från AM Systems ärendemodul från en tidigare arbetsplats och visste att vi kunde lösa mycket där. Men jag hade aldrig jobbat i deras kompletterande dokumentmodul. Så vi gjorde en ordentlig utvärdering och fastande för AM Systems helhet, berättar Johan och fortsätter:

– Idag har vi en otroligt bra överblick. Faktum är att vi gärna visar AM System när vi har kundbesök och berättar om fördelarna det ger oss.

Log Max processer i AM System

Johan och Fredrik har visualiserat Log Max olika processer direkt i AM System

Smidigt och prisvärt från start

I utvärderingen upplevde Log Max att många andra systemleverantörer hade hög uppstartskostnad och dessutom kändes begränsade på olika sätt.

– Det kunde handla om hundratusentals kronor i uppstartskostnad och låsta formulär som vi inte själva kunde ändra. Med AM System fick vi en låg startkostnad, kort implementeringstid samt anpassningsbara mallar för både dokument och ärenden, berättar Johan.

Så efter några utbildningstimmar med en kundutvecklare på AM System var Johan igång och började rita upp Log Max processer, la in styrande dokumentation och utformade ärendeflöden.

Log Max huvudprocess

Log Max huvudprocess, visualiserad som en simbanemodell, direkt i AM System

Vikten av samarbete och ledningens engagemang

Johan ingår i Log Max ledningsgrupp och har under hela projektet upplevt deras engagemang. En viktig pusselbit för att lyckas. Johan involverade också tidigt hans kollega Fredrik Fröst, som är produktionstekniker. Tillsammans har de hjälpts åt att bygga upp ärendeflöden och utbilda internt.

– Det är ett jättelyft med version 6 att vi kan rita våra processer direkt i AM. Tidigare använde vi ett annat program för att visualisera allt. Dessa skulle sedan döpas, sparas och läggas in. Nu är allt i en och samma plattform, säger Johan.

– Alla avdelningar har skräddarsydda startsidor. Därifrån kommer de åt allt de behöver för att utföra sitt arbete och kan enkelt klicka sig vidare. Det är dessa startsidor, monteringsbeskrivningar, instruktioner och ärendeflöden som jag jobbat mest med, berättar Fredrik.

Många användningsområden

Idag har Log Max lagt all styrande dokumentation i AM System och man har skapat tydliga formulär för avvikelser, reklamationer, tillbud och olyckor. Här registreras även testprotokoll, brister på inkommande gods, kundbesök, exportkontroller, ansökningar vid internationella resor och mycket mer.

– Inför mässan Elmia Wood la vi enkelt in ett formulär för att registrera mässbesökare som ville bli kontaktade, via läsplattor. Resultatet blev en tydlig översikt för säljarna att göra uppföljning på, säger Johan.

”100h ärende” är ett annat exempel som Log Max lagt upp. Det registreras om en kund upplever problem med ett skördaraggregat inom 100h efter leverans. Då beror oftast felet på något produktionstekniskt och genom att tydligt särskilja dessa ärenden från andra kan man enklare identifiera om problemet uppstått i produktionen av någon detalj eller i monteringen. 

AM System ger oss en överblick vi tidigare saknat

– Med AM System har vi fått en överblick som vi tidigare saknat. Nu är det enkelt för oss att följa upp och prioritera. Sen är det självklart viktigt att komplettera arbetet som görs i systemet med fysiska möten och avstämningar. Det gör att vi skapar en förståelse mellan olika processer och får en samsyn kring vad som kan förbättras, förklarar Johan.

Log Max konstruktionsprocess, ritad i AM System

Stark förståelse för kunden i skogen

Efter en intervju med Log Max medarbetare Johan och Fredrik blir det tydligt att företagets framgångar bygger på hög teknologisk kompetens kombinerat med en stark förståelse för kundernas vardag. I Sverige är vi bortskämda med väl utbyggd internetuppkoppling, men det är långt ifrån vardag hos Log Max slutanvändare.

– Våra produkter sitter på maskiner i svåråtkomliga miljöer, där tillgången till vägar och digital infrastruktur kan vara kraftigt begränsade. På vissa håll saknas internetuppkoppling och det kan gå flera dagar innan man kan nå ett telefonnät. Så det gäller att våra produkter fungerar. Oväntade stopp kan bli oerhört kostsamma, förklarar Johan.

Logmax produktion

En bredd av discipliner

Även om Log Max kan tyckas verka i en traditionell industri, så spänner företaget över en bred skara av discipliner. Bara på Johans avdelning finns medarbetare inom hydraulik, mekanik, mekatronik, styrsystemsutveckling, teknisk dokumentation och kommunikation.

Tillgången till korrekt dokumentation och tydliga arbetsflöden är avgörande

– Alla är specialister på sitt område och ska tillsammans åstadkomma ett så bra slutresultat som möjligt. Det är både en tjusning och utmaning. Dessutom är vi stationerade på olika platser, så tillgången till korrekt dokumentation och tydliga arbetsflöden är avgörande för att allt ska fundera, berättar Johan.

Global aktör med lokalt fokus

Idag hittar man Log Max skördaraggregat i skogsbruk runt om i hela världen. Samtidigt är företaget fokuserade på att jobba med lokala underleverantörer så långt det bara är möjligt. Mellan 35-40% av alla delar tillverkas inom tio mils radie från Grangärde. Likaså är företagets tekniska utveckling hårt knuten till deras egna kompetenser.

– Vi säljer på kvalitet och en genomarbetad produkt. Våra konkurrenter är duktiga, så det gäller att ligga i framkant. Viktigt för oss är en robust och enkel konstruktion med smarta tekniska lösningar, som ger en hög nyttjandegrad och låg bränsleförbrukning. Det hjälper våra kunder att bli framgångsrika, avrundar Johan.

FAKTA LOG MAX

Koncern: Komatsu Forest
Placering: Produktion i Grangärde utanför Ludvika. Satellitkontor i Borlänge och Gävle.
Antal anställda: 91 st
Produktsortiment: 13 modeller av skördaraggregat
Certifieringar & certifikat: ISO 9001

Setup i AM System:
Ärende & Dokument, 70 licenser
Användningsområden: Visualisering av processer, styrande dokumentation, ärendeflöden för avvikelser, reklamationer, tillbud och olyckor, testprotokoll, brister på inkommande gods, kundbesök, exportkontroller, ansökningar vid internationella resor, 100h ärende och registrering av mässbesökare. Kunder registrerar sina reklamationer direkt i AM System via funktionen publik länk.

Effekter & resultat:
Färre programvaror behövs när vi sköter mer i AM System
Mindre mail och utspridda dokument i word och excel
Vi höjer kvaliteten genom att vi fått en bättre överblick på ändringar i produktionen
Enklare att hitta det man söker i ledningssystemet som helhet
Vi får kortare kommunikationsvägar och blir på så sätt mer effektiva

Intresserad?

Samla processer, dokumentation och ärenden i AM System. En effektiv plattform för hela ledningssystemet.

Jag vill veta mer