Avvikelsehantering med AM Systems mall för avvikelserapport

Avvikelserapporter finns till för att du ska kunna rapportera, hantera och följa upp när något inte går som det ska. Tillbud och andra typer av avvikelser som inträffar flera gånger kan i värsta fall orsaka olyckor och arbetsskador och dessutom kosta organisationen mycket pengar. Genom att fylla i en avvikelserapport som enkelt skickas till rätt person behöver avvikelserna inte uppstå igen och du får en tydlig överblick över vilka och hur många avvikelser ni har i organisationen. Hantera avvikelserna digitalt för att vara säker på att ingenting glöms bort med hjälp av förprogrammerade mallar i vårt ärendehanteringssystem, eller skräddarsy en egen mall som är anpassad efter just din organisation.

En avvikelserapport är ett sätt att anmäla något som inte fungerat som det ska inom organisationen. Till avvikelser räknas till exempel om någon skadar sig, en rutin som inte fungerar och om produktionen inte går som den ska.

Avvikelserapporterna fungerar som underlag för att förbättra verksamheten och ska inte bli liggande underst i pappershögen på kontoret. Avvikelser som inte rapporteras, glöms bort eller ignoreras kan leda till stora kostnader för företaget – helt i onödan. Ett tydligt exempel är en diskmaskin i ett produktionskök. Om diskmaskinen slutar fungera i en timme en dag gör det kanske inte så stor skada i stunden, men nästa gång slutar den kanske fungera under en hel dag – betydligt värre!

Om avvikelsen rapporteras redan första gången den uppstår kan rätt person åtgärda felet direkt när det upptäcks. Organisationen slipper tråkiga bieffekter som stora kostnader och missnöjda kunder, och verksamheten fungerar bättre. Olika certifikat som ISO 9001, ISO 14001, SOSFS 2011 och AFS 2001 kräver dessutom att ni har en fungerande avvikelsehantering.

Avvikelserapporter som utförs digitalt är enkla och överskådliga att hantera, vilket i sin tur ökar chanserna för att avvikelserna faktiskt rapporteras. Digital avvikelsehantering gör dessutom att processen från att rapportera till att följa upp och avsluta ett avvikelseärende går snabbare, eftersom du skickar vidare ärendet direkt när du är färdig. Inga mer papper som kommer bort på vägen eller blir liggande i ett postfack.

Använd mall för avvikelserapport i Ärende

Vi tycker att det ska vara enkelt att rapportera avvikelser. Därför har vi byggt upp en lättbegriplig mall för avvikelsehantering vår molnbaserade tjänst Ärende, där all information kring en avvikelse kan skickas till en eller flera personer. Du har tillgång till molntjänsten både från mobiltelefon, surfplatta och dator, så att du kan hantera avvikelserna både från kontoret, sommarstugan och fabriksgolvet. Om vår avvikelsemall inte passar för din organisation kan du enkelt bygga upp och spara en egen mall som innehåller precis de fält och funktioner som du behöver.

När någon rapporterar en avvikelse fyller personen i relevant information, som när och var avvikelsen inträffat och vem som upptäckte det, till exempel. Sedan kan personen enkelt skicka rapporten vidare direkt i Ärende till den chef, arbetsgivare eller annan ansvarig person som kan hantera avvikelsen. När denne får en avvikelse skickad till sig kommer det också en notis, både i programmet och mejl, så att ingenting faller mellan stolarna. Chefen eller ansvarig person kan sedan göra det som krävs för att hantera avvikelsen, och planera en uppföljning i framtiden.

Om avvikelsen till exempel berör en kund eller en leverantör kan de få ett eget konto med begränsade rättigheter så att de kan hantera avvikelsen själva, samtidigt som all information fortfarande finns tillgänglig för dig och dina kollegor i systemet. Du får en överblick över hur långt hanteringen av ett avvikelseärende kommit, oavsett vem som just nu arbetar med avvikelsen.

Använd Ärende för att:

  • Hantera olika typer av avvikelser: produktionsavvikelser, kundavvikelser och leverantörsavvikelser för att nämna några
  • Skicka avvikelserna för hantering till rätt personer
  • Se till att ingenting glöms bort tack vare påminnelsenotiser
  • Ge rätt personer behörighet att hantera sina avvikelser
  • Spara och sammanställa information som kan behövas i efterhand.

Avvikelsehantering

Spara avvikelser i Arkivet

All information om alla avvikelser sparas automatiskt så att den senaste versionen finns tillgänglig, och när ett ärende är avslutat kan du spara det i programmets arkiv. Om du behöver gå tillbaka till ett särskilt ärende kan du enkelt hitta det genom att använda sökverktyget och de olika filtreringar som finns där. Du kan till exempel söka fram alla avvikelser som rapporterats i samband med leveranser, eller söka efter alla ärenden som du själv har hanterat. Dessutom kan programmet sammanställa statistik för alla avvikelser i form av grafer och tabeller som kan fungera som underlag för andra rapporter.

Avvikelsehantering

Avvikelsehanteringssystem – en fördel för dig

Avvikelser kan kännas som något negativt för en organisation, men vi vill hellre se dem som en möjlighet att förbättra något. Vi tänker såhär: om avvikelserna inte rapporteras försvinner också möjligheten att utvecklas och göra ett ännu bättre jobb. Avvikelsehanteringen gör att små fel och brister upptäcks tidigt och kan åtgärdas innan de blir till något mer allvarligt. Om du rapporterar avvikelserna med AM System får du dessutom påminnelser om uppföljning, vilket gör att det är lätt att se vad resultatet av avvikelsehanteringen faktiskt blev.

 

Avvikelsehantering

Vill du veta mer om hur avvikelsehantering med AM System fungerar? Titta på vår instruktionsvideo på vår Youtube-kanal – där visar vi hur det går till.

Prova AM System

Involvera fler i kvalitetsarbetet med AM Systems plattform för ledningssystem. Du provar vår tjänst gratis i 30 dagar.

Prova AM System 30 dagar

Din data, ditt val

AM System sparar ingen data om hur du navigerar på vår webbplats. Vi behöver dock spara cookies för att vissa sidor ska fungera. Datan är alltid anonym, och vi sparar så lite vi kan.

Jag förstår
Mer information