Se alla

Digital personalhandbok direkt i AM System - tillgängligt för medarbetarna

Under 15 års tid har AM System levererat molntjänster för kvalitets- och ledningsarbete till organisationer i Sverige och Norden. I lika många år har vi fascinerats över det fantastiska jobb som våra användare bygger upp i våra tjänster Dokument och Ärende. Nu är det vår tur att göra samma resa med vårt eget ledningssystem.

Det är ett intressant uttryck det där med ”skomakarens barn”. Att det vi jobbar allra mest med, ibland får stå tillbaka när det gäller oss själva. På AM System har drivkraften alltid varit på användarna och deras affärsnytta. Den interna dokumentationen har visserligen alltid funnits där, men idag är arbetet med det interna ledningssystemet långt mer fokuserat.

Prioritera personalhandbok

AM System har haft en stark tillväxt senaste åren. Flera nya medarbetare och en delvis ny organisation. Man har också dedikerat en resurs till att jobba med kvalitet och ständiga förbättringar. Ellinor Boström, kvalitetsansvarig på AM System berättar:
– Vi förbättrar och vidareutvecklar vårt interna ledningssystem på flera områden och gör det självklart i vår senaste version 6.0. Initialt har vi lagt energin på att visualisera våra processer och bygga upp en ny personalhandbok. Det kändes viktigt att prioritera områden som medarbetarna har direkt nytta av.

Personalhandbok i olika avsnitt

Exempel Personalhandbok. Men en startsida som är visuell och klickbar för medarbetarna.

Flera nya medarbetare och kontor i både Skellefteå, Umeå och Borås ökar behovet av samlade rutiner för personalen.
– Vi behövde dokumentera ner vad som faktiskt gäller hos oss samt paketera det tillgängligt och visuellt för våra medarbetare, berättar Ellinor.

Samarbete med lokal HR-konsult

En lokal HR-konsult anlitades som skötte projektledning och dokumentering utifrån sina specialistområden och en tydlig känsla för AM Systems anda och prägel.
– Det var viktigt för oss att hålla en lättsam ton på hela personalhandboken. Vi är sådana till vår natur och vill undvika byråkratiska långa texter, som ändå förblir olästa av våra medarbetare. Personalhandboken ska svara på frågor och ge information om hur det funkar att jobba här, förklarar Anders Hultdin, VD på AM System.

Personalhandbok Arbetsmiljö

Avsnitt arbetsmiljö i personalhandbok

Genom att ge HR-konsulten en användare till AM Systems egna ledningssystem, kunde dokumenteringen ske smidigt och transparent. Korrektur av texter hanterades genom delade dokument, granskningsrundor och slutligt godkännande, allt i AM System 6.0.

Visuella och klickbara avsnitt

Hela personalhandboken på AM System är uppbyggd i form av ett bundlingsdokument. Det är ett nytt dokumentformat som endast är tillgängligt i version 6.0. Ett bundlingsdokument möjliggör en blandning av textdokument och layoutdokument. Visuella element och former kan på så sätt stödja textbaserade delar. Funktionen är särskilt uppskattad när man ska bygga upp instruktioner och handböcker i systemet.

Läs mer om att visualisera i AM System Läs mer om bundlingsdokument och att bunta ihop i AM System

Intresserad?

Samla processer, dokumentation och ärenden i AM System. En effektiv plattform för hela ledningssystemet.

Jag vill veta mer