Förbättrad revidering av dokument

Med jämna mellanrum ska dokument revideras och ses över. För att underlätta det arbetet har vi i AM System 6.0 både sett över gränssnittet för revideringar och förbättrat funktioner.

I tidigare versioner av Dokument har revideringsrutinerna satts per dokument. Detta har förbättras i version 6.0, så att ni istället kan sätta revidering på en kategori av dokument. Detta gör det lättare att underhålla och administrera en större mängd dokument, samtidigt som risken för att något glöms bort minskar avsevärt.

Tydliga förbättringar

• Det nya gränssnittet är användarvänligt med olika inställningsmöjligheter.
• Här kan ni på kategorinivå avgöra om det är en specifik person, grupp eller en dynamisk roll, utifrån den som skapat eller godkänt dokumentet som ska ansvara för revideringsarbetet.
• Under inställningen för åtkomst kan ni också välja om dokumentet fortfarande ska visas om revideringsdatumet passerats utan åtgärd.

Sammanfattningsvis är revideringen i version 6.0 betydligt smidigare än tidigare. Ni kommer att uppleva ett mer levande ledningssystem som engagerar fler till att samverka i kvalitetsarbetet.

För mer inspiration, se nedan

Förbättrad kontroll via kategoristyrning

Din data, ditt val

AM System sparar ingen data om hur du navigerar på vår webbplats. Vi behöver dock spara cookies för att vissa sidor ska fungera. Datan är alltid anonym, och vi sparar så lite vi kan.

Jag förstår
Mer information