Maxa ert ledningssystem. Ni tjänar $$$ det!

AM System är en digital plattform för ert ledningssystem. Här visualiserar ni processer, hanterar dokument och skapar effektiva ärendeflöden. En kraftfull helhet för styrning, samverkan och ständiga förbättringar.

För verklig skillnad i industrin

 • 400 kunder

  Möter sina krav med vår plattform

 • 50 000 användare

  Skapar ständiga förbättringar

 • Trygg partner

  Myndig molntjänst sedan 2002

 • Gott renommé

  Bevisas av våra kunder

”Med AM System blir det visuellt och enkelt att ta till sig ledningssystemet, för alla som är en del av det”

Onboarding maximerar effekten

Våra kundutvecklare hjälper er att skapa ett ledningssystem som gör att ni både uppfyller era krav och når era mål

Inspiration & berättelser

Titta närmare på några av våra kunder och läs mer om AM Systems användningsområden

Frågor & Svar

Genom att digitalisera ert ledningssystem samlar ni allt på ett ställe och det blir lättillgängligt för alla. Det skapar förutsättningar för struktur, ordning och snabb överblick på er processer och arbetssätt.

Med AM System skapas dessutom enkelt anpassningar till era specifika behov, samtidigt som ni har fokus på kunder och krav. Papper byts till processer, text mot flöden och alla förstår sin del av helheten.

Arbeta standardiserat och kreativt med AM Systems plattform för ledningssystem. Så blir ni både effektivare, mer konkurrenskraftiga och hållbara som organisation.

AM Systems plattform gör det möjligt att styra er verksamhet utifrån er situation och de krav ni ska möta från kunder och andra intressenter. Här samlar ni ert ledningssystem och får tillgång till genomtänkta funktioner för att samarbeta, så att ni kan dela samma lägesbild och status, både inom och utanför organisationen.

Genom anpassade startsidor för olika roller, kan ni fokusera rätt från start och snabbt ta tempen på era processer och dela nuläget i realtid. Det skapar en helhet, som gör att hela organisationen kan förstå mål, styrning och riktning. Och gör det lätt att göra rätt.

Se AM System som en partner som vill utvecklas tillsammans med er. Ni kommer att se effekter som kortare ledtider, ökad effektivitet, högre kvalitet och mer engagerade medarbetare.

Ett ledningssystems uppgift är att styra och hjälpa samtliga medarbetare, oavsett funktion, till att lyckas med sin arbetsuppgift, lika bra varje gång. Varje funktion bidrar med sin del till helheten och det är viktigt att ledningssystemet blir förståeligt för alla i verksamheten.

AM Systems Dokumentmodul skapar förutsättningar att hantera er styrande dokumentation och Ärendemodulen skapar styrda och intuitiva arbetsflöden för varje medarbetare.

Kittet mellan modulerna är vårt layoutverktyg, där ni enkelt skapar visuella processer, smarta sök- och länkmöjligheter samt anpassade startsidor för olika funktioner.

AM System tror på ett intuitivt och inkluderande ledningssystem. Där delaktighet och samarbete skapar förutsättningar för ansvarstagande, engagemang och ständiga förbättringar.

Med AM System som plattform får ni en effektivare organisation med mer samverkan och förståelse för allas delaktighet. Tjänsten är tillförlitlig, tillgänglig och hjälper dig att visuellt digitalisera och koppla samman organisationens processer med dess styrande dokumentation och ärendeflöden – oavsett var ni befinner er.

AM System ger er dels en mångsidig digital plattform för ert ledningssystem. Men också en partner med kunskap, som är insatta i er vardag av krav och ständiga förbättringar.

Vårt team av kundutvecklare hjälper er igång med en uppskattad onboarding och erbjuder löpande fördjupningar och utbildningar.