Översiktssidan: Mina underhåll

Underhållsarbeten kan planeras mot enstaka användare men även mot olika grupper som t.ex. Underhållspersonalen eller externa företag. De personer som har en systemanvändare och som kommer åt underhållsprogrammet, kan få ta del av planerade underhåll genom sidan ”Mina underhåll”. Den information som presenteras under Mina underhåll baseras på att användaren är vald som utförare av ett arbete antingen som enskild användare eller gruppmottagare.

Med hjälp av sidan ”Mina underhåll” får användaren en överblick över olika händelser som han/hon ska hantera inom en bestämd framtid. Dessa kan bestå av aktuella eller försenade underhåll, inkomna felrapporter som skickats från operatörer, restnoteringar som skapats utifrån underhåll som inte har kunnat avslutas eller förrådsartiklar som det är dags att beställa.

Under fliken ”Att göra” finns aktuell information som rör den egna användaren. Under ”Samtliga” visas alla underhållsarbeten som ej har åtgärdats. Under ”Avslutade” ligger arbeten som är avslutade och under ”Mina skapade” kan man se underhåll, felrapporter eller restnoteringar som man själv har registrerat.

Uppmärksamma

För att varje användare ska se korrekt information under fliken Att göra måste du göra ett antal kopplingar under inställningssidan för Mina underhåll.

Mina sidor_att gora

 

 

Upplevde du den här informationen som hjälpsam?