Underhållsplan – hjälper dig ligga steget före med underhållsarbetet

Att ligga steget före är a och o för att undvika onödiga skador på såväl fastigheter som maskiner. Med AM Systems molnbaserade tjänst Underhåll kan du skapa en översiktlig underhållsplan, fördela arbetsuppgifter mellan kollegor och se statistik över tidigare underhåll. Allt samlat på ett ställe i molnet, så att underhållsplanen alltid är tillgänglig för dig.

Att notera gällande artikeln

Här beskrivs AM Systems molntjänst Underhåll. Innehållet i artikeln är även gällande för vårt nya underhållsprogram AM Service. En helt ny molntjänst för underhåll som svarar upp mot framtidens krav. Tjänsten är sprungen ur AM Systems molntjänst för underhåll, som har ett långt och gott rykte i Sveriges underhållsbransch. AM Service lanserades 2020 och där fortsätter utvecklingen av marknadens bästa och mest användarvänliga underhållssystem. AM Service ägs av AM Group AB, som också äger AM System.

Oavsett vad din underhållsplan behöver innehålla drar du stor nytta av att ha den tillgänglig digitalt. Du slipper det annars tidskrävande pappersarbetet, och dessutom blir det betydligt lättare att samarbeta med andra kring olika uppgifter. Med en digital underhållsplan kan du delegera vidare uppgifter oavsett var du är eller vad klockan är – det spelar ingen roll om den du delegerar till inte är på samma plats just då. Personen tar emot uppgiften när hen själv har tid och du kan vara lugn med att jobbet blir utfört – smidigt för alla inblandade.

Använd mall för underhållsplan i AM System

Med AM System kan du skapa underhållsplaner som är specifikt anpassade för just ditt arbete. Eftersom tjänsten är helt molnbaserad kan du använda den precis där du är, oavsett om du föredrar att använda dator, surfplatta eller telefon. Du kan dessutom komplettera underhållsplanen med till exempel lagerhantering och inköp, vilket underlättar planeringen ännu mer.

Underhållsplanering

Skapa underhållsplaner i Underhåll

AM Systems program Underhåll innehåller allt du behöver för att strukturera upp din underhållsplan. Du registrerar dina maskiner, fastigheter eller andra objekt och deras tillbehör, och får på så sätt all information om dem samlat på samma ställe. Sedan kan du schemalägga underhållsarbeten som du själv vill för varje objekt med hjälp av arbetsordrar. Kanske behöver vissa maskiner tillsyn en gång per halvår, medan en del av en fastighet behöver kontrolleras varje månad? Du anpassar intervallerna så att de fungerar för dig, och under fliken “Mina underhåll” ser du de kommande arbetena. Du kan sluta hålla allt i huvudet eller spara allt i pärmar på kontoret, och kan istället känna dig trygg med att du inte kommer att missa något underhållsarbete.

Underhållsplanering

Tack vare att du kan koppla ihop objekt med rätt tillbehör spelar det ingen roll om det är du eller någon annan som ska utföra underhållsarbetet. Koppla ihop maskinen med artikelnumret på den olja som passar till, så ser de andra användarna det.Förebyggande underhåll

Underhållsplan för bostadsrättsförening, maskin och fastighet

Eftersom Underhåll fungerar för de allra flesta underhållsarbeten spelar det ingen roll om du ansvarar för att sköta underhållet på maskiner, i bostadsrättföreningar eller på olika fastigheter. Använd programmet ensam eller tillsammans med andra användare – i Underhåll kan du delegera uppgifter till andra användare eller skicka information om ett underhåll vidare om det skulle behövas.

Underhållsplanering

Håll koll på lagersaldot i Underhåll

Många objekt som kräver en underhållsplan har ofta en hel del tillbehör och reservdelar. Därför finns möjligheten för dig att skapa en artikeldatabas med alla objekt och tillbehör i Underhåll – du registrerar alla artiklar som du behöver för att underhålla dina objekt och håller koll på dem med hjälp av lagersaldot och din valda beställningspunkt. Där ser du hur mycket som finns kvar av något och får dessutom all nödvändig information om produkterna för att kunna beställa nya, inklusive vilken leverantör som tillverkar produkten. Du kan också koppla ihop objekt, tillbehör och arbetsordrar, så att det aldrig behöver finnas några tveksamheter kring vilket tillbehör som ska användas till vilket objekt.

Samla statistik för underhållsarbeten på ett ställe

I Underhåll kan du slutligen också spara tidigare underhållsarbeten och se historik för underhållsarbeten, så att du snabbt och enkelt kan få en överblick över trender i arbetet. Statistiken kan till exempel vara till stor hjälp för att avgöra om du underhåller dina maskiner, fastigheter och objekt i lagom tidsintervaller. Om din statistik visar att en viss maskin ofta behöver repareras när du kontrollerar den kan det betyda att maskinen behöver ses över oftare, för att undvika att du behöver utföra akuta underhållsarbeten (som ju kan bli ganska dyra i längden). I sådant fall ändrar du enkelt intervallen för kommande arbeten, direkt i programmet.

Statistiken kan förstås också signalera var du har möjlighet att spara resurser. Planerat underhåll är naturligtvis viktigt, men det får samtidigt inte ta onödigt mycket tid och pengar i anspråk som hade kunnat användas någon annanstans. Med hjälp av statistiken kan du se var du kan effektivisera arbetet, och skulle det visa sig att du trots allt behöver underhålla objektet oftare kan du enkelt ändra tillbaka till dina tidigare rutiner.

Intresserad?

Samla processer, dokumentation och ärenden i AM System. En effektiv plattform för hela ledningssystemet.

Jag vill veta mer

Din data, ditt val

AM System sparar ingen data om hur du navigerar på vår webbplats. Vi behöver dock spara cookies för att vissa sidor ska fungera. Datan är alltid anonym, och vi sparar så lite vi kan.

Jag förstår
Mer information