Se alla

Airleap – med AM System i flygbranschen

Läs hur Airleaps Safety Manager Markus Wede har skapat en verksamhet med färre och mer relevanta rapporter tack vare AM System.

Airleap är ett flygbolag med huvudkontoret på Arlanda och flyglinjer till bland annat Karlstad, Jönköping, Mariehamn och Oslo. Bolaget grundades 2018 och har i dag ett 40-tal medarbetare och 3 flygplan i trafik, med fler på ingång. Vi har pratat med bolagets Safety Manager och tillika Emergency Director, Markus Wede, för att lära oss mer om hur Airleap använder AM System.

Markus är den som är ansvarig för måluppföljning i Airleaps kvalitets- och säkerhetsystem. Med hjälp av AM System administrerar han bland annat företagets rapporter, följer deras säkerhetsmål samt samlar statistik på händelserapporter.

För Markus var valet av AM System enkelt då han hade haft chansen att använda det i skarpt läge på ett annat flygbolag, NextJet:

– Jag hade goda erfarenheter från AM System från NextJet-tiden. När vi såg över behovet för Airleap förstod vi att AM skulle passa bra även där. Vi skulle till och med kunna börja nyttja systemet ännu mer än vad vi hade gjort på NextJet, berättar Markus.

Bland de faktorer som spelade in i beslutet var det viktigt att Airleap kunde anpassa AM System efter sina egna behov. De behövde ett smidigt system som gjorde det enkelt för medarbetarna att skapa relevanta rapporter.

Men med AM kunde vi istället skapa en flexibel mall för flera användningsområden så att vi klarade oss med färre och mer relevanta rapporter

– Det är lätt hänt att man inom den här industrin drar på sig många rapporter, men med AM kunde vi istället skapa en flexibel mall för flera användningsområden så att vi klarade oss med färre och mer relevanta rapporter. Just den här smidigheten har varit viktig för oss och när vi kollade på alternativ blev det tydligt att AM System var mest prisvärt och smidigt, förklarar Markus.

De kanske viktigaste funktionerna med AM System för Airleap idag är “occurrence reports” och att kunna använda det som “Company information system”. Där är läskvittenser en viktig del för att hålla koll så att alla har tagit del av till exempel ändringar i manualer. Trots de många nya möjligheterna som AM medför har det enligt Markus inte varit några problem att lära sig systemet för medarbetarna.

– Det finns bra instruktionsvideor, det känns logiskt, så det har gått väldigt snabbt. I dag har vi ett 40-tal medarbetare som använder systemet. Det räcker med en introduktionsutbildning där vi går igenom hur man skriver rapporter. De som får se och klämma lite lär sig lätt. Det är en stor fördel för oss. Ingen har kontaktat mig och bett om en genomgång, folk förstår ganska snabbt.

Effekterna av AM System på organisationen

– Det mesta har blivit lättare för oss, och mer rätt. En av de stora effekterna är att våra medarbetare enkelt kan göra rätt när de skriver rapporter. En annan är att vi kan samla hela vårt manualsystem i AM System och alla rapporter, mötesprotokoll, post flight analysis och så vidare. På senare tid har vi även lagt in fakturaunderlag, tidrapportering och olika riskanalyser i AM, berättar Markus.

Andra områden som har blivit bättre med AM System är att presentera statistik och att följa säkerhetstrender.

– I dag är det enkelt för mig som ska presentera statistik att få fram data över vilka rapporter som har skrivits. Det är sedan lätt att få fram fint material som jag kan presentera för såväl medarbetare som berörda myndigheter. AM är hjälpsamt även för att följa säkerhetstrender. Vi kan få fram liknande rapporter och se trender tidigt, innan det sker en allvarlig händelse, så det är en bra funktion. Sen är det bra att man får allting samlat. Det är enkelt att visa upp för till exempel Transportstyrelsen att vi har ett riskregister i systemet. Jag kan använda söksystemet, säga till AM vilken typ av rapport jag vill ha och sedan snabbt visa upp det.

Intresserad?

Samla processer, dokumentation och ärenden i AM System. En effektiv plattform för hela ledningssystemet.

Jag vill veta mer