Se alla

Från Underhåll till AM Service på EuroMaint

En migrering, det kallar vi EuroMaints byte av underhållsystem. De har tagit steget från tjänsten Underhåll till AM Service – ett helt nytt underhållsystem. Här berättar de om förflyttningen och möjligheterna med deras nya underhållsystem som utvecklas och tillhandahålls av AM Systems systerbolag AM Service.

Euromaint Christian Wahlström

Christian Wahlström, till vänster i bild är underhållstekniker på Euromaint i Åmål. Här berättar han om hur de bytt från Underhåll till AM Service.

Underhåll som huvudsaklig verksamhet

Underhållstjänster för spårburna fordon är EuroMaints huvudsakliga verksamhet. Företaget finns på flera orter i Sverige och i Åmål underhåller man mest arbetsmaskiner för järnväg. Andra områden är renovering och service av traktionsmotorer (dvs tågmotorer), transformatorer och generatorer.

Med just underhåll som huvudsaklig verksamhet krävs att man har god kontroll på sin egen maskinflotta. Så att verksamheten rullar som den ska, utan onödiga avbrott och stillestånd.

Digitalisera underhållsarbetet

Christian Wahlström jobbar som underhållstekniker på EuroMaint och har digitaliserat företagets maskin- och fastighetsunderhåll. Inledningsvis i molntjänsten Underhåll.

– Vi var en flitig användare av Underhåll och när AM System gick ut med information kring avknoppningen av underhållssystemet så ville vi hålla oss uppdaterade. Vi deltog bland annat på kundeventet OnStage där vi fick en bra bild över deras vision gällande AM Service.

Objektvy i AM Service

Objektvyn ger en bra överblick på hela maskinparken.

Fastande för AM Service användarvänlighet

Under utvecklingen av AM Service har dialog med slutanvändare varit en viktig byggsten. Christian på EuroMaint är en av flera som testat, deltagit i sessioner och kommit med input i utformningen av funktioner. Så när första versionen kom ut på marknaden hösten 2020 klev EuroMaint på tåget och bytte underhållssystem.

Arbetsorder i AM Service

Arbetsorder säkerställer att underhållsarbetet planeras på ett bra sätt.

– Vi är verkligen supernöjda och följer utvecklingen med spänning. Vi fastnade direkt för AM Service moderna och användarvänliga gränssnitt och ser att våra användare förstår systemet direkt. Det är så självinstruerande. En av cheferna är helt såld. Det ger oss en överblick och statistik som hjälper oss framåt, säger Christian.

AM Service har sparat både tid och pengar

På EuroMaint har underhållssystemet sparat tid och pengar. Tidigare använde all personal små papperslappar om något var trasigt eller avvikande. Lappen gick sedan till gruppledare, vidare till chef och sedan till underhållstekniker. Mycket slöseri och risk för borttappade avvikelser.

Idag hanteras allt digitalt i AM Service, med 10 st prolicenser fördelade på admin, tekniker, elektriker och reparatörer, där åtkomst och rättigheter begränsas beroende på roller. Samt ett 30-tal gratis licenser (för rapportörer).

AM Service tillhörande App är uppskattad ute hos användarna.

– Vi uppskattar även AM Service App som används flitigt av våra yngre medarbetare. Bildfunktionen är jättebra så att rapportören kan bifoga ett foto på det som är trasigt. Det underlättar enormt för den som ska ut och göra en service.

Själva övergången från Underhåll till AM Service sammanfattar Christian så här:

– Vi fick ett formulär som vi fyllde i och därefter kopierades vår befintliga databas in i AM Service. Nästintill allt följde med och fungerade sömlöst. Visst var det vissa fält och data som inte riktigt kunde kopieras som önskat, men i det stora hela har vi en bättre struktur nu.

Ett underhållssystem för framtiden

Christian har god koll på AM Service kommande funktioner och ser särskilt fram emot checklistor som är på gång. En annan önskan som Christian har är möjligheten att applicera samma arbetsorder på flera objekt och skapa en rond.

– Utvecklarna på AM Service är goda lyssnare, så det finns goda möjligheter att påverka kommande funktionalitet. Samtidigt som vi också förstår att de bygger för en större massa. Det är också berikande att höra hur andra tänker kring funktioner och gränssnitt. Det gör oss alla bättre. Vi känner att vi valt en lösning som utvecklas utifrån framtidens behov, avslutar Christian.

Objektvy i AM Service

Objektvyn ger en bra överblick på hela maskinparken.

AM SERVICE

Vill ni veta mer om AM Service och den strategi som ligger bakom avknoppningen i ett nytt bolag och en helt ny produkt, klicka er vidare nedan.

AM System knoppar av med nytt bolag AM Service - ett underhållssystem för framtiden AM Service App på Google Play

Intresserad?

Samla processer, dokumentation och ärenden i AM System. En effektiv plattform för hela ledningssystemet.

Jag vill veta mer

Din data, ditt val

AM System sparar ingen data om hur du navigerar på vår webbplats. Vi behöver dock spara cookies för att vissa sidor ska fungera. Datan är alltid anonym, och vi sparar så lite vi kan.

Jag förstår
Mer information