Se alla

Hur Fogmaker använder AM för att uppfylla sina egna krav

Växjöbaserade Fogmaker International är ett av de företag som har hittat sin väg framåt med AM System. I dag har de bland annat byggt en partnerportal, skapat en spårbarhet i kvalitetsarbetet och börjat arbeta mer strukturerat med att ta fram nya processer och förbättringar.

För många organisationer handlar kvalitetsarbete om att uppfylla kraven utifrån, från stora kunder eller regelverk. Men även om kraven utifrån är oundvikliga, finns det en poäng med att hitta ett annat förhållningssätt till kvalitetsarbetet. En organisation som har gjort just det är Fogmaker International, där vi har pratat med kvalitetschefen Jens Engblom.

Jens Engblom, Fogmaker. 

– Jag tycker att man ska vända på det, att kvalitetsarbetet ska handla om att bli bättre för sin egen skull. Dels blir arbetet mer effektivt eftersom det blir mer meningsfullt, dels kommer kunden per automatik bli nöjd. Det är den här insikten vi tar till oss mer och mer på vår resa med AM System, berättar Jens. 

Fogmaker International har en intressant produkt. De tillverkar brandsläckningssystem för till exempel motorer i bussar och andra slutna utrymmen och har 150 000 system installerade världen över. Produkt är ett sätt för kunderna att slippa använda pulversystem för att släcka bränder i slutna utrymmen eftersom pulver ofta förstör motorer och är svårt att få bort. Fogmaker Internationals system hanterar också alla faktorer i en brandtriangel.

– Vårt system är extremt effektivt, med liten mängd vätska kan du släcka mycket för att sedan snabbt tvätta av det slutna utrymmet och vara igång igen. Grundprincipen bakom vår produkt är vattendimma med högtryck. När systemet aktiveras öppnas en ventil som sprutar ut vattendimman i 105 bar i specialgjorda bevattningsdysor Systemet är sedan aktiverat i 45–50 sekunder och har visat sig väldigt effektivt så väl i verkligheten som i labbtester, förklarar Jens. 

Rätt förhållningssätt till kvalitetsarbete

Med utgångspunkten att bli bättre för sig själva jobbar Jens och Fogmaker International smart i AM System. De använder systemet till mycket, bland annat till att få större spårbarhet, ta fram nya processer och arbeta med förbättringar.  

– För att följa vår egen devis om att bli bättre för vår egen skull hjälper AM oss att ha en större spårbarhet i det vi gör. När vi till exempel ändrar i en produkt kan vi följa upp när det skedde, vilka serienummer som är aktuella, vilka aktiviteter vi genomförde, vem som godkände vad och så vidare. Tar vi fram en process kan vi också enkelt beskriva den i AM. På så sätt kan medarbetare gå in i AM, klicka sig fram och lära sig utan att vi hela tiden behöver utbilda, berättar Jens.

En annan viktig del är att Fogmaker International har satt en struktur för hur de ska arbeta med förbättringar. När de till exempel arbetar med processutveckling har de säkerställt att vissa steg måste göras för att de ska kunna släppa processen. 

– Där hjälper AM oss att definiera vilka aktiviteter som ska göras kopplat till förbättringsarbetet. Vi gör en förstudie innan ett förbättringsförslag för att ta reda på hur det kommer påverkar oss, sedan följer vi de kontrollsteg som finns i systemet för att slutföra förbättringsförslaget, förklarar Jens. 

En portal för partners

För att förbättra samarbetet med sina partners har Fogmaker International byggt en partnerportal i AM. Där kan deras partners logga in för att hämta information som Fogmaker International själva styr. 

– Portalen är ett smidigt sätt för oss att se till att alla alltid har senaste versionen av till exempel installations- och servicemanualer. Sådant behöver nämligen uppdateras i takt med att vi gör ändringar i vår produkt. Att jobba på det här sättet är långt mer effektivt än att vi ska behöva förse våra partners med information genom mejl. Numera kan Fogmaker International känna sig säkra på att alla har den senaste utgåvan. Tidigare var det vanligt att de stötte på en partner som satt på en 3 år gammal manual, berättar Jens.

Förbättra verksamheten utifrån data

För Jens har en av de största effekterna med att använda AM varit all den data som han kan plocka fram och analysera. 

– Det gör att vi kan dra slutsatser som inte är gissningar, vilket är skönt. Att plocka in data innan beslut med hjälp av AM är värdefullt för oss. Lägger du bara upp strukturen rätt kan du plocka fram i princip hur mycket data som helst, och det gör oss mycket bättre på att utveckla verksamheten i rätt riktning, avslutar Jens.

Intresserad?

Samla processer, dokumentation och ärenden i AM System. En effektiv plattform för hela ledningssystemet.

Jag vill veta mer