Se alla

Sexan fyller ett år!

Det är nu ett år sedan de första kunderna uppgraderade till version 6.0 av AM System. Ett år som på många sätt varit annorlunda och där många har fått ställa om, tänka nytt och förändra sina arbetssätt.

AM System, version 6.0 fyller ett år.

Ledningssystem behöver också förändras, precis som vår omvärld. Det blir viktigt att snabbt kunna anpassa och göra justeringar i processer, omfördela resurser och ansvariga. Den enkelheten och mångsidigheten lever version 6.0 av AM System upp till. Något som också bekräftas hos våra kunder.

Hedlunda Industri i Lycksele och Lundby Container Service i Göteborg är två, av flera exempel på kunder som uppgraderat och kommit igång på ett fantastiskt sätt. Alla uppskattar möjligheten att visualisera processer och flöden på ett enklare sätt. Annat som framkommer i våra kundsamtal är möjligheten att koppla dokument till specifika ärenden, sökningar som kan sparas och delas med fler samt kategoriseringen av ärenden som ger en bättre överblick.

I vinter fortsätter arbetet med att uppgradera och utbilda våra kunder. Och vi hoppas att få välkomna även ER till Version 6.0 inom kort.

Nedan kan ni klicka er vidare för mer läsning

Hedlunda Industri hyllar AM System 6.0 Processkartläggningen gav en helhet och ökad samverkan Inspiration inför uppgradering - ta del av de största fördelarna

Intresserad?

Samla processer, dokumentation och ärenden i AM System. En effektiv plattform för hela ledningssystemet.

Jag vill veta mer