Se alla

Vägledande Onboarding ger snabbare resultat

Många vet effekterna av ett väl implementerat ledningssystem. Det gör oss effektivare, hjälper oss uppnå våra mål och guidar alla medarbetare att göra rätt. Men hur börjar man? Och hur får man till engagemanget internt? Detta och mycket mer får ni vägledning kring, i AM Systems Onboarding.

När man som företag står inför att implementera och föra in en ny digital plattform för sitt ledningssystem är det många bitar som ska falla på plats. Det handlar om förankring, fokus och resurser. Det är ingen ”one man show”, utan det kräver tid och engagemang att få till den där helheten, där alla verkligen drar nytta av ledningssystemet.

Med anledning av detta har AM Systems kundutvecklare tagit fram en vägledande Onboarding, utformad specifikt för företag inom tillverkande industri och som valt AM System.

– Vi vill att våra kunder ska få en riktigt bra start och undvika risken att börja i fel ände. Med vår Onboarding får de guidning och hjälp genom alla moment. Vi upprättar delmål tillsammans och involverar hela projektgruppen, så att alla blir delaktiga. Startsträckan blir kortare och effekterna bättre, förklarar Kristoffer Johanson, kundutvecklare på AM System i Borås.

Örat mot marken

På AM System ha man utvecklat och levererat en digital plattform för ledningssystem i över tjugo år. Kunderna har ofta kommit igång på egen hand genom enskilda utbildningspass, men det har varit svårt att få en helhetsbild över hur kunderna använder systemet.

– Visst har många lyckats väl med att föra in sitt ledningssystem i vår plattform. Men genom åren har vi också sett sårbarheten i att det ofta hänger på en person, som inte har tid och möjlighet att nyttja AM Systems fulla potential och få maximal effekt. Det vill vi ändra på, säger Victoria Abrahamsson, kundutvecklare.

För tillverkande industri

Idag erbjuds AM Systems Onboarding till företag inom tillverkande industri. Antingen helt nya kunder eller befintliga, som står inför att göra ett omtag. Onboardingen består av moment som förankring, utbildning och hemläxor. Alla digitala sessioner som följer en definierad plan.

– Vi startade Onboardingen under 2022 och både vi och våra kunder är oerhört nöjda över utfallet. Vi ser redan nu att de företag som valt Onboarding både kommer igång fortare, får till ett bättre samarbete internt och ser effekterna av sin satsning betydligt snabbare. Och det är precis den målbild vi hade, fortsätter Victoria.

Vikten av att börja rätt

Alla kundutvecklare på AM System har egen erfarenhet av att jobba utifrån ISO 9001, ISO 14001 eller IATF 16949. Dessutom har de arbetet med AM System som plattform och kan vägleda kunderna både i metodik och systemtänk.

– Om vi blickar tillbaka några år så bestod ledningssystem oftast av väldigt mycket dokumentation, som var svår att ta till sig. Idag handlar det mer om att visualisera hur man jobbar i form av processer och skapa tydliga ärendeflöden som uppnår de krav man har. Lägg därtill anpassade startsidor för olika typer av användare, så att alla enkelt kan hitta det man behöver. Det är den helheten AM System kan åstadkomma. Och Onboardningen blir vår metodik, för att kunderna ska börja rätt, se möjligheterna och sporras till ständiga förbättringar, säger Victoria.

Sex steg mot målet

AM Systems Onboarding består av sex steg. Alla med tydliga delmål och hemläxor. Längden anpassas utifrån kundernas behov och kan variera från 3-12 månader. Här förklaras stegen lite närmare;

1. FÖRANKRA

Intervju och förankring med ledningsgrupp. I syfte att sätta projektgrupp, identifiera de olika processägarna samt vikten av allas engagemang och delaktighet.

2. KARTLÄGG

Inledning i AM System processkartläggning, dokumentation och ärendehantering. Vi tittar på organisationens olika avdelningar, roller och användare och hemläxan består i att börja identifiera företagets viktigaste processer.

3. STRUKTURERA

Visualisering av processer och arbetssätt. Vi tittar över inställningar, kategorier och struktur av dokument och ni introduceras i Dokumentmodulen.

4. DOKUMENTERA

Användbara funktioner och tips i utformning av olika typer av dokument. Hemläxan består i att börja skapa styrande dokument och dela dem inom projektgruppen. Vi börjar även visualisera startsidor för att åstadkomma en användarvänlig navigering.

5. AUTOMATISERA

Introduktion av Ärendemodulen. I formuläreditorn skapar vi prioriterade ärendeflöden, utifrån kundens arbetssätt. Vi konfigurerar Startsidor och ”Mina ärenden” samt fördjupar oss i sökverktyget.

6. FÖRDJUPA

Vi tittar närmare på både Dokument och Ärende och testar flödet i en mindre grupp. Hemläxan består i att prova sökverktyg och statistik. Vi finslipar även ärendeflöden med aviseringar och påminnelser.

Följ upp: Efter en tid görs en uppföljning med hela projektgruppen. Här går vi igenom frågeställningar, målbilder och behov av repetition, för att få ut så mycket som möjligt av AM System som plattform.

Stor efterfrågan

På AM System ser man idag en stor efterfrågan på Onboarding. Många nya kunder har kört igång och kundutvecklarna i Borås är fullt fokuserade på att fortsätta förbättra och utveckla paketeringen.

– Vi utvärderar ständigt och fångar upp kundernas feedback. Inför våren har vi flera som står på kö för att köra igång, så det känns väldigt kul. Vårt kundlöfte är ju att maximera värde och minimera tråkigt, och där känns Onboardingen verkligen som hand i handske, avslutar Kristoffer.

MeetUP i Borås samlade kunder inom tillverkande industrin Bygg upp ledningssystemet, så att det blir lätt att göra rätt

Intresserad?

Samla processer, dokumentation och ärenden i AM System. En effektiv plattform för hela ledningssystemet.

Jag vill veta mer