VD har ordet

25 november 2020

Bästa kund.

Jag skriver detta för att på bästa sätt förklara det paradigmskifte som AM System påbörjat och den resa som både vi och ni är en del av.

AM System bildades 2005 som ett dotterbolag till AM Group. Ambitionen var att bygga tre tjänster, för ärenden, dokument och underhållshantering. Det har gått 15 år sedan dess och 2018 tog vi två strategiska beslut som bidragit till fokusering och förbättrade tjänster.

Beslut för fokusering
Det ena var att bolagisera vårt underhållsprogram, till dagens AM Service. Här vill vi ta fasta på våra erfarenheter och bygga en ny framtidssäkrad användarupplevelse specifikt för service- och underhållskunder. Idag erbjuds alla våra underhållskunder ett konverteringspaket för att gå över till AM Service som utvecklas i snabb takt.

Det andra strategiska beslutet var att utveckla Ärende och Dokument med ny och förbättrad funktionalitet – i vår hittills största uppgradering. Under två år har vi arbetat med version 6.0 som nyligen lanserades mot nya kunder.

Kontrollerat och i dialog
Med version 6 tar vi ett tydligare steg mot en komplett plattform för ledningssystem. Inom kort kommer befintliga kunder att erbjudas uppgradering. Successivt, kontrollerat och med hjälp av vårt duktiga team.

Både version 5 och 6 kommer att driftas parallellt. Version 5 underhålls medan all ny utveckling sker i Version 6. Vi jobbar redan nu med 6.1 och sneglar på 6.2. Därför råder vi alla att uppgradera.

Blickar vi framåt, så kommer en successiv utfasning att ske av Version 5. Vi lämnar ingen i sticket och kommer att föra en dialog med er alla.

Möta framtidens behov
Det paradigmskifte som jag inledde med handlar om just framtidssäkring av kodbas. För att säkerställa att våra tjänster anpassas för morgondagens behov i både teknik och funktion. Det handlar också om att göra våra system mottagliga för integration och samverkan med andra system.

Slutligen vill jag rikta ett stort TACK till er kunder och användare. Det är tillsammans med er som vi blir bättre, för varje dag som går. Så tack för ert förtroende! Min förhoppning är att ni fortsätter samarbetet och följer med till både Version 6 av AM System och till underhållsprogrammet AM Service.

Som VD och mjukvaru-nörd ser jag tydliga fördelar med de förändringar vi gjort i våra tjänster. Oavsett som du arbetar med ert underhåll eller ledningsarbete så kommer din vardag att förenklas. Och det är precis det som är vår drivkraft.

Ta hand om er därute.
Snart, snart får vi förhoppningsvis träffas även på ett fysiskt möte och jag längtar!

Anders Hultdin, VD

Läs mer om
AM Service | www.amservice.com
AM System | www.amsystem.com

Prova AM System

Involvera fler i kvalitetsarbetet med AM Systems plattform för ledningssystem. Du provar vår tjänst gratis i 30 dagar.

Prova AM System 30 dagar

Din data, ditt val

AM System sparar ingen data om hur du navigerar på vår webbplats. Vi behöver dock spara cookies för att vissa sidor ska fungera. Datan är alltid anonym, och vi sparar så lite vi kan.

Jag förstår
Mer information