Se alla

Gör aviation safety report med AM System för bättre flygsäkerhet

Underlätta arbetet med kontroller, analyser och rapporter kring luftsäkerhet med AM Systems molnbaserade tjänst Ärende. I Ärende använder du mallar för att skriva rapporter och kan få påminnelser för när det är dags att utföra eller följa upp en uppgift. Säkerhetsarbetet går snabbare, du får bättre överblick över vad som pågår just nu och du kan också samla överskådlig statistik för att presentera för utomstående.

Riskanalyser, rutinkontroller och incidentrapporter är alla en naturlig del av luftsäkerhetsarbetet och syftar förstås till att se till att alla delar av flygningen fungerar enligt reglerna och på ett säkert sätt. För att hantera dem så effektivt som möjligt har du stor nytta av att digitalisera hela processen, oavsett om det handlar om Safety reports, Management of change eller något annat.

Digitaliserade processer är överskådliga, samtidigt som de gör att du kan lämna pappershögar, pärmar och kontor bakom dig. Istället kan du känna dig trygg med att all information sparas automatiskt och är spårbar samt att rapporter, analyser och kontroller finns tillgängliga när du behöver det. Dessutom är det lättare att följa upp och hantera exempelvis occurence reporting digitalt, så att du kan minska riskerna för onödiga skador, olyckor och andra missöden.

Company report 2

Skapa er safety report digitalt med AM System

Det är enkelt att utföra alla typer av kontroller, avvikelsehanteringar och safety reports med hjälp av AM Systems molnbaserade tjänst Ärende. Du fyller i färdiga mallar för varje typ av rapportering, och allting sparas automatiskt i molnet så att du alltid har tillgång till dem oavsett var du befinner dig eller vilken enhet du använder. Finns det inte någon bra mall för det du vill göra kan du snabbt göra en egen mall att använda.

Eftersom varje användare har sin egen inloggning och kommer åt programmet från en vanlig webbläsare behövs ingen installation, och allting behöver inte göras från samma dator. Använd AM System från mobilen, surfplatta eller dator – det du eller någon annan gjorde senast finns sparat och synkroniserat i programmet så att du kan ta upp arbetet direkt, utan att behöva skicka dokument mellan er. Ska inte alla användare ha tillgång till alla ärenden kan du justera inställningarna, så att rätt person får tillgång till rätt saker.

Aviation report i Ärende underlättar ditt arbete

I vårt program Ärende finns både möjligheten att använda en färdig mall för occurence reporting eller att bygga upp en egen mall som du anpassar efter dina behov. Fördelarna med att använda mallar och Ärende är många: du slipper ta fram ett nytt formulär varje gång du ska rapportera, vilket sparar tid, du vet att allting som krävs av till exempel Transportstyrelsen finns med i din förprogrammerade mall och att allting som händer i programmet loggas och sparas. Skapar du egna mallar använder du en enkel dra-och-släpp-teknik för att placera ut fält i formuläret, allt från textrutor och listor till filuppladdningar.

När det är dags att fylla i en rapport börjar du med att välja vilken typ av rapport det handlar om och fyller sedan i relevant och nödvändig information, som när och var något inträffat, möjliga risker och vilka åtgärder som behövs. Allting som fylls i sparas och det går inte att radera historiken, vilket bidrar till en tryggare rapportering och bättre transparens.

Rapporten kan du sedan skicka vidare till ansvarig person som Compliance Monitoring Manager, som kan hantera ärendet på rätt sätt och i rätt tid. Ärende kan dessutom skicka ut aviseringar med påminnelser för saker som behöver göras, vilket gör att du inte behöver hålla allting i huvudet. Under fliken “Mina Ärenden” ser du också de uppgifter som du ansvarar för, allt samlat på ett och samma ställe. Du och alla andra ser tydligt vad som ligger på bordet för dagen, när det ska vara gjort och av vem. För varje ärende kan du dessutom ställa in ledtider och välja hur ofta till exempel en kontroll ska vara återkommande.

Ärende kan också påminna dig eller någon annan om när det är dags för uppföljning av en händelse. Kanske var det ett fel som upptäcktes och som behövde åtgärdas? Välj datum och tid för när felet ska vara åtgärdat och när det ska följas upp, så vet du att ingenting glöms bort eller blir försenat.

Company report 3

Se samlad statistik för ert flygplansunderhåll

Eftersom allting sparas i Ärende är det lätt att gå tillbaka till gamla rapporter för att se statistik eller kontrollera en tidigare händelse. Statistiken kring olika händelser kan Ärende sammanställa i tydliga grafer och staplar som du sedan kan exportera från programmet. Det gör att det är lätt att dela med sig av viktiga delar av rapporterna även till andra, som inför en Safety Review Board eller för att skicka till Transportstyrelsen.

Intresserad?

Samla processer, dokumentation och ärenden i AM System. En effektiv plattform för hela ledningssystemet.

Jag vill veta mer